Genel

Evlilik Birliğinin Genel Hükümleri

Evlilik birliğin genel hükümleri, TMK 185. maddesinde düzenlenmiştir. Bu hükümler, evlilik akdini gerçekleştiren herkes için geçerlidir. TMK 185. maddesinde evliliğin hem maddi hem de manevi yönden devam edebilmesi için eşlerin yerine getirmeleri gereken yükümlülükler verilmiştir.

TMK 185, evliliğin daha sağlıklı bir şekilde yürütülmesini amaç edinir. Evlilik birliğin genel hükümleri eşler tarafından bilinmelidir. Ve bu hükümlere uyarak evlilik yürütülmelidir. TMK 185. maddeye bakıldığı zaman bir eşin ne gibi hak ve yükümlülüklere sahip olduğunu görebilirsiniz. Evliliğin devamı ve çocuk yetiştirme gibi konulardaki kararlar TMK 185. maddesinde açıklanmıştır.

Eşlerin Hak Ve Yükümlülükleri

Yeni Medeni Kanuna bakıldığı zaman kadın ve erkek eşitliğinin daha fazla ön planda tutulmaya çalışıldığı görülmektedir. Eşlerin birbirlerine karşı sorumlulukları vardır. Bu sorumluluklar TMK 185. maddede net bir şekilde ifade edilmiştir. Sağlıklı bir evlilik yürütmek isteyen bireyler bu kanunun verdiği sorumlulukları yerine getirmelidir. Eşlerin hak ve yükümlülükleri, bir evliliğinin daha mutlu bir şekilde ilerlemesi için önemlidir. Bu yüzden evlilikte erkeğin görevleri olduğu gibi kadınların da görevleri vardır.

Danışmanlık hizmeti almak için hemen avukata sor sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Eşler İçin Ortak Haklar

Birliği yönetme ve temsil etme, birlikte yaşama, ortak konut seçme gibi durumlar eşlerin ortak hakları arasında yer alırlar. Bu haklar hem kadın hem de erkek için geçerlidir. Bundan dolayı evlilikte tüm hakların erkeğe ya da kadına ait olması doğru değildir.

TMK.185. maddede evli çiftlerin bu hakları ortak bir şekilde kullanmaları gerektiği söylenir. Eşlerin birbiri üzerindeki hakları, evliliğin her açıdan sağlıklı olması ve mutlu olunabilmesi için önemlidir.

Eşler İçin Ortak Haklar

Ortak Konut Seçme

Eşlerin beraber yaşayacakları yer ortak konut denir. Türk Medeni Kanunu’nda eşlerin yaşayacakları konutu birlikte seçmeleri gerektiği söylenir. Eşler bu konutu seçerken ekonomik durumlarını dikkate almalıdırlar. Ayrıca ödeme gücü de yine bu hususta dikkate alınması gerekir. Eşlerin kendilerini ve aile durumlarını zora sokacak bir konutu tercih etmemeleri gerekir. Her aile gücünün yettiği bir konutu tercih etmeye gayret etmelidir.

Birlikte Yaşama

Eşler, ortak bir kararla seçmiş oldukları konutta beraber yaşama hakkına sahiptirler. Eşlerden biri diğer eşin elinden bu hakkı alamaz. Ev ortak bir yaşam alanıdır. Bu nedenle eşler evlilik kurallarına uygun şekilde bu ortamda yaşamak zorundadırlar. Birlikte yaşama bir hak olduğu kadar aynı zamanda evli kişilerin yerine getirmeleri gereken bir sorumluluk olarak da kabul edilir.

Birliği Yönetme Ve Temsil Etme

Birliği yönetme ve temsil etme eşlere tanınan ortak haklardan kabul edilir. Birliğin yönetimi söz konusu olduğu zaman her iki eşe de aynı görevler düşer. Bu durumda haklar her zaman ve her koşulda eşittir. Eğer eşiniz herhangi bir konuda kara alıyor ise bunu size danışmak zorundadır.

Ayrıca aldığı kararda sizin de onayınızı alması gerekir. Bu hususta tek başına hareket etmesi düşünülemez. TMK 185. maddeye göre eşlerin kendi başlarına kararlar alıp bunları uygulamaları evlilik birliğine aykırı bir durum olarak kabul edilir.

Ortak Yükümlülükler

Evliliğin devamı sadece haklar ile olmaz. Bunun yanı sıra eşlere düşen birtakım ortak yükümlülükler de vardır. Evlilik sorumlulukları her eşin dikkat etmesi gereken bir konudur. Sorumluluğunu bilen eşler, evliliklerini nasıl yürüteceklerini çok iyi bilirler.

Birliğin mutluluğunu sağlama, sadakat gösterme, birlikte yaşama ve dayanışma ve yardımcı olma gibi durumlar eşlerin ortak yükümlülükleri arasındadırlar.

Ortak Yükümlülükler

Birliğin Mutluluğunu Sağlama

Evlendiğiniz andan itibaren eşinizle maddi ve manevi değerleri paylaşmaya başlarsınız. Bu hususta mutluluğunuzu devam ettirecek şeyleri yerine getirmekle yükümlü olursunuz. Eşler, mutluluk getirecek şeyleri ortak bir şekilde yerine getirmelidirler. Mutlu ve güzel bir aileye sahip olmak kadının ve erkeğin ortak işidir.

Sadakat Gösterme

Evlilik iki insanın hayat boyunca birbirlerine bağlı kalmalarını gerektirir. Bu nedenle eşe sadık olmak önemlidir. Sadakat, güven ve aşk kavramlarının pekişmesini sağlayan en önemli etkendir. Bundan dolayı eşlerin her koşulda birbirlerine sadık olmaları gerekir. Birlikte Yaşama

Kanuna göre eşlerin aynı çatı altında yaşama yükümlülükleri vardır. Ortak konutta aynı şartlar altında yaşamaları gerekir. İnsanlar evlendikleri zaman hayatı da ortak yaşamaya başlarlar. Bu nedenle aynı konutun içerisinde yaşama yükümlülüğü ortaya çıkar.

Dayanışma Ve Yardımcı Olma

Evlendikten sonra eşiniz size yardım etmek zorundadır. Hayatın tüm zorluklarına beraber göğüs germeniz önemlidir. Hem maddi hem de manevi açıdan bir dayanışmanın olması gerekir. Yardım konusu ise özellikle maddi anlamda dikkate alınmalıdır. Eşlerin özellikle de para söz konusu olduğu zaman her şeylerini ortaya koyabilmeleri çok önemlidir.

Çocuklara Bakma Ve Yetiştirme

Eşler, kendilerinden dünyaya gelen çocuklarına bakmakla yükümlüdürler. Aynı zamanda onların her türlü ihtiyaçlarını da karşılamaları gerekir. Onları koruyup kollamalıdırlar. Eğer yapmış olduğunuz evlilikten bir çocuk dünyaya getirmek istiyorsanız, bu gibi sorumluluklarınızın olduğunu iyi bilmelisiniz.

Giderlere Katılma

Evlilik için yapılan harcamalarda eşlerin aynı oranda harcamalar yapmaları gerekir. Giderlerin karşılanması için sadece erkeğin ya da kadının çaba göstermesi olmaz. Bu hususta birliktelik gerekir. Malvarlığı ortak değerler için kullanılmalıdır. Eşlerde biri çalışıyor diğeri çalışmıyor ise ona farklı açılardan destek sağlamalıdır.

Meslek Veya İş Seçiminde Özen Gösterme

Kanuna göre eşlere iş ya da meslek seçiminde önemli bir serbestlik verilmiştir. Bu hususta eşiniz hangi işi ya da mesleği yaptığınıza müdahale edemez. Fakat eşin bu seçimleri yaparak evlilik birliğini koruma kurallarına dikkat etmesi önemlidir.

Kadının Soyadı

Evlilik akdinin gerçekleşmesi sonucunda kadın evlendiği erkeğin soyadını alır. Fakat bu soyadını kullanırken kızlık soyadını da kullanmaya devam edebilir.

Evlilik Birliğinin Temsili

Temsil, birinin başka birisinin ismini kullanarak hukuki bir işlem yapmasına denir. Eğer ailenin sürekli bir ihtiyacı söz konusu olursa eşlerden biri evlilik birliğinin temsili hakkını kullanabilir. Bu hakka dayanarak üçüncü kişilerle hukuki bir işlem gerçekleştirilebilir. Söz konusu ihtiyaçlar için bile olsa eşlerin bu temsil hakkını kullanırken birbirlerine danışmaları ve birbirlerini bilgilendirmeleri gerekir.

Evlilik Birliğinin Temsili

Evlilik Birliğinin Korunması

Ailenin refahı ve huzuru için çocukların ve annenin korunması gerekir. Devlet bu korumayı sağlamak için özel bir kanun düzenlemiştir. Evlilik birliğinin korunması, aile ve evlilik hayatının devamı için önemlidir.

Hakimin Müdahalesi İçin Aranan Şartlar Nelerdir?

Eşinizle herhangi bir konuda anlaşmazlık yaşadığınızda ve eşinizin evlilik yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde hakim müdahalesi talebinde bulunabilirsiniz. Bu durumda eşler birlikte ya da teker teker başvuru yapabilirler.

Hakim Hangi Önlemleri Alır?

Eğer ortadaki sorun evliliğin yükümlülüklerini yeteri kadar yerine getirmeme ise hakim, bu konuda çiftlere gerekli uyarıları yapar. Ve eşlerin uzlaşmaları için gerekli açıklamalarda bulunur. Fakat ekonomik güvenliğinde ve kişilik haklarında herhangi bir tehlike var ise eş, ayrı yaşama hakkı elde eder.

Aile huzurunu ciddi bir şekilde etkileyen durumlarda da ayrı yaşama hakkı tanınır. Bunun yanı sıra hakim mağdur olan eşin alacağı parasal katkının ne kadar olacağını da belirler.

Evlilik Birliğinden Doğan Yükümlülükler Nelerdir?

Eşler, evliliğin mutluluğunu birlikte sağlamakla yükümlüdürler. Ayrıca çocuklarının eğitiminde, gözetiminde ve korunmalarında da birlikte hareket etmekle yükümlüdürler.

Evlilikte Eşlerin Hakları Ve Yükümlülükleri Nelerdir?

Birliğin mutluluğunu sağlama, sadakatli olma, birlikte yaşama, dayanışma ve yardımcı olma, çocuklara bakma ve yetiştirme, giderlere katılma, meslek seçiminde özen gösterme, evlilikte eşlerin hakları ve yükümlülükleri arasındadır.

Sonuç

Evlilik, toplumun en temel yapısını meydana getiren ailenin oluşabilmesi açısından önemlidir. Bu nedenle toplumun meydana gelebilmesi için aile hayatının korunması gerekir. Bu nedenle devlet, evlilik birliğin korunmasına dair bazı kanunlar çıkarmıştır. Bu kanunlar sayesinde evlilikte eşlere düşen görev ve sorumluluklar net bir şekilde belirlenmiştir.

Ayrıca eşlere düşen sorumluluklar da bu kanunlarda belirtilmiştir. Evlilik, sadece tek taraflı bir ilişki değildir. Bu akdi yerine getiren herkes artık hayatını iki kişilik yaşamaya başlar. Bu durumda eşlerin birbirinden haberdar olmaları ve yaşamaları için gerekli olan her şey beraber karar vermeleri gerekir.

Evliliğe sadece maddi yönden bakılmamalıdır. Bunun yanı sıra manevi duyguların değerleri de korunmalıdır. Eşler sevgi ve saygı çerçevesinde yaşamaya devam etmelidirler. Bu esnada birbirlerine sadık kalmayı da ihmal etmemelidirler. Evliliğin devamı açısından en fazla önem kavramlardan biri sadakattir.

Evliliği yürütemeyen maddi ve manevi yönden zarar görmeye başlar boşanmaya karar verirler. Bu durumda hakim evliliğin devamı için eşlere ikinci bir şans verir. Ancak şiddet gibi ciddi problemlerde evlilik akdinin sonucu boşanma ile biter.

Sık Sorulan Sorular

Eşler Birlikte Yaşamak Zorunda Mı?

Eşler, evlilik devam ettiği sürece birlikte yaşamakla yükümlüdürler.

Evlilik Hangi Kanuna Tabi?

Evlilik Türk Medeni Kanunu’na tabidir.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu