Genel

Eve Zarar Veren Kiracı Hakkında Yapılacak İşlemler

Türkiye’nin aktif hukuk düzeninde kiracı, korunması gereken olarak görülmüş ve buna göre düzenlemeler yapılmıştır. Bu tarz düzenlemeler pek çok durumda evini kiraya verenlerin elini kolunu bağlamakta olsa da ev sahibine de kiracısı karşısında bir takım haklar tanınmıştır.

Bu hakların en temeli, kiracının evi özenle kullanma yükümlülüğünden doğar. Bir taşınmazı kiracı sıfatı ile kullanan kimse, hukukun temel ilkelerinden olan iyi niyet ve dürüstlük kurallarına uygun olarak kullanmak zorundadır. Kiracı eve zarar veremez, evde istenmeyen değişiklikler meydana getiremez.

Eve Zarar Veren Kiracı Hakkında Yapılacak İşlemler Nelerdir?

Başkasının malına zarar veren, hukuki olarak bu zararı gidermekle yükümlüdür. Bu bağlamda eve zarar veren kiracı hakkında yapılacak işlemler düşünüldüğünde ilk akla gelen, tazminat istemi olacaktır. Bu tazminat istemi, sıradan tazminat davaları gibi bir dava ile görülememektedir. Öncelikle kiracının eve verdiği zararların tespiti için bir tespit davası açılması gerekir.

Kiracının verdiği zararlar, evin tahliyesinden sonra öğrenilmişse kiracıya herhangi bir ihtarname çekilmesine gerek yoktur fakat kiracı halen evi kullanıyorsa, zararların giderilmesi talebinizi içeren bir ihtarname çekerek en az 30 günlük süre vermeniz gerekmektedir. Bu süre zarfında kiracınız, eve verdiği zararları gidermemiş olursa tahliye sebebi oluşacaktır. İhtarname ile verilen sürenin dolması ile birlikte tahliye davası açabilirsiniz.

Kiracının evden çıkmasıyla kiralanan taşınmaza vermiş olduğu zararların görülebilmesi halinde taşınmazın bulunduğu yer sulh hukuk mahkemelerinde zarar tespit davası açmanız gerekmektedir. Zarar tespitine yönelik mahkeme kararının ardından kiracıya karşı tazminat davası açarak zararınızı giderebilirsiniz.

Kiracının Eve Verdiği Zararın Tespiti

Kiracının Eve Verdiği Zararın Tespiti

Kiracının evi tahliye etmesinin ardından eve zarar verdiğini görmeniz halinde ilk olarak yapmanız gereken zarar tespiti davası açmaktır. Bu davayı taşınmazın bulunduğu yerdeki sulh hukuk mahkemelerinde açabilirsiniz. Davanın, zararın fark edilmesiyle birlikte hızla açılması delil ve zarar tespiti açısından önem taşımaktadır. Uygulamada bu davanın çözümlenmesi, yargılama sürecinde mahkeme tarafından aldırılan bilirkişi raporu sonucunda hızla gerçekleştirilmektedir.

Evin kiraya verilmesi sürecinde, kira sözleşmesi ile birlikte veya ayrı bir şekilde hazırlanmış bir demirbaş listesinin varlığı oldukça fayda sağlamaktadır. Kiracının evi ne şekilde ve hangi eşyalar ile devraldığının belirtildiği bir evrakın varlığı; hem incelemeyi hem de karar sürecini kolaylaştırmakta ve talebinizin kabulü için fayda sağlamaktadır.

Anılan zarar tespiti davası, bir davadan çok yapılan bir inceleme şeklindedir. Dava dilekçenizle birlikte evin zarar görmüş olduğuna dair her türlü delilinizi mahkemeye sunmalısınız. Evde herhangi bir müdahale yapmadan kiracının bıraktığı vaziyeti fotoğraf veya video kaydına almanız, bu kayıtları USB veya CD vasıtası ile mahkemeye sunmanız yargılama sürecinin hızlanması ve lehinize sonuçlanması için faydalı olacaktır.

Tespit işleminin en önemli faydası, zararın varlığına dair elinizde bir mahkeme kararının oluşudur ve tazminat isteminiz doğrudan bir ilama dayanacağından neredeyse kesin olarak kabul edilecektir. Mahkeme tarafından yaptırılan bilirkişi incelemesi, zararın nasıl gerçekleştiğini, nerelerde meydana geldiğini ve giderilmesi için ne kadarlık bir maddi kaynağa ihtiyaç duyulacağını içerecektir. Hükme karar verilirken tüm bu rapor içeriği dikkate alınır.

Kiracı Zarar Tespit Davası Ne Kadar Sürer?

Kiracının eve verdiği zararın tespiti adına açılan tespit davası, hukuki pek çok dava gibi uzun bir sürede sonuçlanmamaktadır. İsminin dava olması itibariyle insanların çekindiği, uğraşmak istemediği, uzun süreceğini düşündüğü zarar tespit davası esasında oldukça kısa sürmektedir.

Davanın açılması ile birlikte duruşmasız olarak dosya bilirkişiye tevdi edilmekte ve bilirkişi raporunun gelmesiyle hızlı bir şekilde hükme bağlanan bu dava türü aynı zamanda oldukça zahmetsizdir. Zarar tespiti davası ortalama olarak iki hafta ile iki ay arasında sonuçlanır ve dava adı altındaki diğer hukuki işlere nazaran uzun süre devam eden herhangi bir işlem içermez.

Kiracı Zarar Tespit Davasının Masraflarını Kim Öder?

Kiracı Zarar Tespit Davasının Masraflarını Kim Öder

Bir davayı açan taraf, dava ile doğan yargılama masraflarını ödemekle yükümlüdür. Yani ev sahibi olarak zarar tespit davası açmanız halinde ilk etapta yargılama giderlerini cebinizden ödemeniz gereklidir. Fakat neredeyse her hukuki dilekçenin altında yargılama giderlerinin karşı tarafa yükletilmesi talebi bulunur. Sulh hukuk mahkemesinde yaptığınız yargılama giderlerini, zararın tespiti halinde açacağınız tazminat davanızda zarara ek olarak isteme hakkına sahipsiniz.

Türk hukukunda dava ile haksız bulunan taraf, dava sonunda yargılama için harcanan giderleri davacı tarafa ödemek zorunda kalmaktadır. Yapacağınız yargılama gider ve masraflarını talep etmeyi unutmadığınız takdirde geri alabilmeniz mümkündür.

Kiracının Eve Zarar Vermesi Nedeniyle Tazminat Davası Ne Kadar Sürer?

Kiracının Eve Zarar Vermesi Nedeniyle Tazminat Davası Ne Kadar Sürer?

Kiracının eve verdiği zararın giderilmesi için ev sahibinin başvurması gereken yol, kiracının aktif olarak evde oturup oturmadığına göre değişmektedir. Evi kullanmaya devam eden kiracının, eve vermiş olduğu zararları gidermesi istendiğinde ilk olarak dava açılmayacak ve bir ihtarname çekilmesi söz konusu olacaktır. 30 günlük süre verilerek eve verilen zararların giderilmesi, aksi takdirde tahliye talebi ile dava açılacağı yazılı bir ihtarnameyi kiracıya göndererek süreci başlatmalısınız.

İhtarnamenin içeriği, yargılama sürecinde de sizi bağlayacağından doğru ve düzgün bir şekilde hazırlandığından emin olmanız gerekmektedir. Davacı zararları gidermez ise tahliye davası açarak hem zararın tazmini hem de evin tahliyesini sağlayabilirsiniz.

Bu durumun tek istisnası 6098 sayılı Borçlar Kanunu’nun 316. maddesinde ‘’…Konut ve çatılı işyeri kirasında, kiracının kiralanana kasten ağır bir zarar vermesi, kiracıya verilecek sürenin yararsız olacağının anlaşılması veya kiracının bu yükümlülüğe aykırı davranışının kiraya veren veya aynı taşınmazda oturan kişiler ile komşular bakımından çekilmez olması durumlarında kiraya veren, yazılı bir bildirimle sözleşmeyi hemen feshedebilir…’’ şeklinde düzenlenmiştir.

Taşınmaza kiracı tarafından verilen zarar ağır bir durum yaratmışsa, kiracıya verilecek sürede herhangi bir fayda sağlanacağına inanılmamasını haklı kılacak sebepler mevcut ise ve verdiği zarar ev sahibi ile komşuların kiracı ile ilişkisini çekilmez kılıyorsa herhangi bir bildirim olmaksızın kira sözleşmesi feshedilebilir.

Tazminat davası ise tespit davasının hemen ardından açılabilen ve tespiti yapılan zararlarla birlikte davacının harcadığı her türlü yargılama giderlerinin de istenebildiği dava çeşididir. Kiracının eve zarar vermesi nedeniyle açılacak tazminat davalarında, tespit davasının aksine görevli mahkeme asliye hukuk mahkemeleri; yetkili mahkeme ise davalının (kiracının) oturduğu yerdeki mahkemelerdir. Hak düşürücü süreye tabi olan tazminat talebi, 10 yıl içerisinde kiracıdan talep edilmediği takdirde düşmektedir.

Tazminat davası dilekçesi hazırlığında doğru atıflar yapılmalı, durum somut bir şekilde açıklanmalı ve hatadan kaçınılmalıdır. Kiracının sorumluluğuna gidilebilen zararların varlığı halinde davanız kabul edilecektir. Tazminat davası süreci ise yerel mahkemenin iş yoğunluğu, dava konusu olayın tespit edilebilirliği, dava taraflarının sürece katkıları gibi koşullar altında değişmekle birlikte ortalama olarak 4 ile 12 ay arasında sürmektedir. Doğru yürütülen hukuki süreç oldukça kısa sürecek ve tazminat talebinizin kabul edilmesine fayda sağlayacaktır.

Kiracınızın eve zarar vermesi ve tazminat davası konularında sorularınız, sorunlarınız ve yargılama süreciniz hakkında her türlü hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetinizi; kira hukukunda uzman kadrosu ile başarıyla müvekkillerine hizmet veren Sinan Eroğlu Hukuk ve Danışmanlık Ofisi’nden alabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu