Genel

Eda Davası Nedir?

Hukuk alanında oldukça önemli olan eda davası nedir? Eda davası dilekçesi örneği ve eda davası örnekleri hakkında detaylı bilgiler yazımızın başlığı altında yer alıyor. Medeni Usul Hukuku bünyesinde yer alan eda davası bir dava türü olarak biliniyor. Aynı zamanda edim davası olarak adlandırılan eda davasının tanımı Hukuk Mahkemeleri Kanunu’n 105. maddesine göre de tanımı şu şekilde yapılmıştır. Eda davası, mahkeme yoluyla bir kişiden bir şeyi yapmaya veya yapmamaya için yapılan taleptir. Eda davası açmak isteyenler talebin gerekçesini gösteren belge ve dilekçe ile mahkemeye başvurabilir.

Hangi Sebeplerden Dolayı Eda Davası Açılır?

Eda davası için davacının bulunduğu bölgedeki yetkili olan mahkemeye giderek davalıdan bir şeri vermesini veya yapmaması için dava açılabilir. Kişiler şu sebepleri baz alarak dava açabilirler.

  • Davalının bir şeyi yapması,
  • Davalının bir şeyi vermesi,
  • Davalının bir şeyi yapmaması,

Mahkemelerde dava açılırken dava dilekçesinde yukarıda yer alan 3 sebepten birinin olması gerekir. Ayni ve kişiler haklara konu olan bu dava türü hukuk alanında en çok karşılaşan dava türü olarak da bilinir.

Eda Davası Örnekleri Nelerdir?

Eda davalarının konularına ilişkin örnek versek olursak, ev sahibinin kendi kiracısının evden çıkması için yaptığı talep, nakit ve bor para iadesinin talebi, mevcut bulunan binanın önüne yapılan yeni bir binanın manzarayı kapatmaması talebi sıralayacağımız önemli eda davaları arasında yer alıyor. Eda dava içerikleri daha çok bu konular oluştururken başka benzer davalar için talep etme durumları söz konusu olabiliyor.

Eda Davası Örnekleri Nelerdir?
Eda Davası Örnekleri Nelerdir?

Eda Davası Çeşitleri

Medeni Usul Hukuku içinde yer alan eda davasının birçok çeşidi bulunuyor. Kişisel haklarla ilgili açılan davalar en çok açılan dava çeşidi olarak bilinir. Farklı talepler söz konusu olması halinde eda davasına başvurulabilir.

Eda Davası Dilekçe Örneğinde Yer Alması Gerekenler

Eda davaları için hazırlanan dilekçelerde alanında uzman bir avukattan destek alınması oldukça önemlidir. Çünkü dava dilekçeleri davanın gidişatı açısında oldukça önemli olduğu için önem gösterilmesi gerekir. Dava dilekçelerinde davacının adı soyadı, davalının adı soyadı, konusu, nedenleri, kanıtları, bildirim tarihi ve istem sonucu kesinlikle yer almalıdır. Bu bilgilerden birinin eksik olması davanı sekteye uğramasına neden olabilir.

Eda Davasında Yetkili Mahkemeler

Kişiler arasında meydana gelen alacak ve verecek durumlarında açılan davalar için Asliye Hukuk Mahkemeleri görev yapar. İl ve ilçelerde bulunan bu mahkemelere eda davası için başvuru yapılabilir. Dava açılırken belgelerin sunma imkanı da bulunuyor.

Eda Davası İçin Nereden Yardım Alınabilir?

Eda davalarının hukuk kurallarına uygun olarak açılması oldukça önem taşır. Bundan dolayı bu alanda profesyonel olan avukatlara ihtiyaç duyulur. Çünkü eda davalarının konusu olan bazı sonuçların çıkması halinde tespit edilme durumuna ihtiyaç duyulur. Başta dilekçe örneği için yardım alınarak yetkili mahkemelere başvurabilirsiniz.

Tespit Davası Nasıl Açılır?

Hukuk davaları arasında yer alan eda davaları tespit davaları bağlantılar bulunuyor. Eda davası açılırken aynı zamanda tespit davası açıp açmama konusunda araştırma yapılır. Tespit davası, talepte bulunan şeyin mahkeme tarafından tespit edilmesi için bir dava türüdür. Alacak davalarında ilk olarak yetkili merci tarafından tespit edilmesine ihtiyaç duyar. Yapılan tespit hükmüne göre eda davasının açılıp açılmayacağına karar verilir.

Eda Davasının Konuları

Asliye Hukuk Mahkemelerinde görülen eda davalarının farklı konuları bulunuyor. Kişisel hakların söz konusu olduğu davalar en çok başvurulan davalar olarak biliniyor. Ayrıca farklı talep istemi ile davacılar yetkili mahkemeye başvurabilir. Mahkeme başvururken eda davasının konusu netleştirilmesi gerekir.

Eda Davasının Konuları
Eda Davasının Konuları

Eda Davası İle Tespit Davasının Beraber Yürütülmesi

Günlük hayatta kişiler arasında yaşanan anlaşmazlıklarda daha çok alacak verecek durumları söz konusu oluyor. Alacak davalarında ortaya çıkan sorunların çözümü için eda davası her iki taraf için çözüm adresi oluyor. Eda davaları sırasında yürütülen tespit davası davanın sonuçlanması önem taşıyor. Hak ve hukuk işlemlerinin araştırılması konusunda tespit davası sayesinde sunulan belgeler tespit edilir.

Eda Davası ve Tespit Davası Arasındaki Farklar Nelerdir?

Tespit davalarında davacının herhangi bir ye yapmadan dava edilen konunun var olup olmadığı incelenir. Bu süreçte herhangi bir yaptırımda söz konusu olmuyor. Tespit davasında davacı herhangi bir hüküm beklemeden süreci takip eder. Tespit davasının kabul edilmesiyle beraber davacının hukuki yararı daha çok ön planda tutulur. Eda davalarında ise durum daha farklı oluyor. Eda davasında ilk olarak bir şeyin ”var olduğunun” konusunda karar verilmesi gerekir. Eda davasına sonradan deliller de eklenerek davalı tarafından bir şeyin yapma ya da yapmaması istenebilir.

Eda Davası İle Tespit Davası Aynı Anda Açılabilir Mi?

Eda davasının içinde aynı zamanda tespit davası yer aldığı için tespit davasının açılmasına gerek yoktur. Aynı zamanda beraber ve ilişkili bir şekilde ikisinin yürütülmesinden dolayı mahkemelerde olacak yığılmaların da önüne geçilir. Eda davalarında istenen durum ve belgelerin hem davacı hem davalı tarafından mahkemeye sunulması davanın sonuçlanmasında etkili olur.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu