Genel

Devlet Memurluğunda Disiplin Cezası Nedir?

Devlet memurları ilgili kamu kurum ya da kuruluşunda kendisine verilen görev ve sorumlulukları yerine getirmesi istenen kişiler olarak tanımlanıyor. Devlet memurluğunun kanuni düzenlemelerle çerçevesi çizilen bazı kuralları mevcuttur. Bu kurallara uymayan kişilere ağırlık dereceleri farklılık gösteren cezalar veriliyor. Devlet memurluğunda disiplin cezası nedir? Sorusu bu noktada karşımıza çıkıyor.

Cezaların daha önceden işlenmesi verilecek yeni cezayı artırırken, memurluk hayatında başarı veya ödül almış kişiler içinde verilecek cezada indirime gidilebiliyor. Yapılan her harekete uygulanacak ceza kanuni olarak hüküm altına alınmış oluyor. Disiplin cezalarının da birçok türü bulunuyor.

Devlet Memurlarına Verilen Disiplin Cezalarının Türleri Nelerdir?

Yasal prosedürlerle belirtilen kurallara uymayan devlet görevlilerine fiilin ağırlığı gözetilerek müeyyideler uygulanabiliyor.

Bu müeyyideler;

 • Uyarma cezası.
 • Kınama cezası
 • Aylıktan kesme cezası.
 • Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası.
 • Devlet memurluğundan çıkarma cezası.

Verilen her ceza disiplin cezası olarak karşımıza çıkıyor. Uyarma disiplin cezasında memurun devlet memurluğu yaşamında ve takındığı hal ve hareketlerinde daha dikkatli olması kendisine yazılı olarak bildiriliyor. Kınama cezasında memurun sergilediği tutum ve davranışlarda kusurlu olduğu yazılı olarak tebliğ ediliyor.

Aylıktan kesme cezasında uygulanan müeyyide bir kat daha artırılarak memurun maaşında 1/30 ile 1/8 ağırlığında kesinti sağlanarak ödeme yapılabiliyor. Kademe ilerlemesinin durdurulmasına konu fiillerde bulunan memurun ilgili ilerlemesi 1 ila 3 yıla kadar durdurulabiliyor. Tüm bu fiillerden ayrı olarak daha sıkıntılı fiilleri işleyen memura devlet memurluğundan çıkarma müeyyidesi uygulanabiliyor. Yapılmayacak bir fiilin derecesini artırmak isteyen memura uygulanacak disiplin cezası da artıyor.

Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezası

Memura uygulanacak cezalar arasında en ağır ve caydırıcılığı bulunan ceza olarak karşımıza çıkıyor. Bu cezaya konu fiillerin işlenmesi gerekiyor.

Bu fiiller;

 • Siyasi faaliyetler sürdürerek işe gelmeme ve diğer memurları da etkileyecek hal ve davranışlar içerisine girmek.
 • Memurun herhangi bir siyasi partiye üye olması.
 • Yasaklanmış siyasi bir unsurun afişini bastırmak veya yaymak işlemlerine girişmek.
 • Özürsüz veya amirinden izin almadan 20 günden fazla ise gelmemek.
 • Savaş, olağanüstü hal ya da doğal afet gibi durumlarda amirinin kendisine tebliğ ettiği görevleri yapmamak.
 • Atatürk aleyhine söylemler içerisine girmek.
 • Amirine fiili tecavüzde bulunmak.
 • Gizli bilgileri paylaşmak.
 • Yurt dışında devletin itibarını zedeleyecek nitelikte işlemlere girişmek.

Belirtilen durumların işlenmesi durumunda kişilere ya da devlete zarar veren memura ilgili disiplin cezası verilerek görevden el çektirilmesi söz konusu oluyor.

Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezası

Memur Disiplin Soruşturması Danıştay Kararları

Devlet memurlarına verilen disiplin cezalarında izlenecek yollarda yapılan bir hata Danıştay tarafından geri gönderilebiliyor. Bunlara bazı örnekler verilebiliyor.

Bu örnekler;

 • Savunması alınmadan devlet memuruna disiplin cezası verilebiliyor.
 • Soruşturmacı ataması yapılmadan devlet memuruna işlem yapılabiliyor.

Kişilerin anayasal haklarından olan savunma hakkının engellenmesi veya yapılan işlemlerin hukuka uygunluğunda isabet bulunmaması gözetilerek ilgili işlemlerin bir üst mahkemeden dönme olasılığı yüksek oluyor.

Memur Disiplin Soruşturması Zamanaşımı

Memura uygulanan cezalarda uygulanacak zaman aşımı süreleri verilecek ceza türünde farklılık gösterebiliyor. Uyarma, kınama, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarında memurun fiil ve hareketinin öğrenildiği tarihten itibaren 1 ay içerisinde soruşturmaya başlamak gerekiyor.

Memurluktan çıkarma cezasında ise bu süre 6 ay olarak uygulanıyor. Bu fiil ve faillere 2 yıl içerisinde herhangi bir ceza tatbiki yapılamadığında ilgili ceza zamanaşımına uğruyor. Bu nedenlerle bir daha ceza verilemiyor.

Memur Disiplin Soruşturması Örneği

Herhangi bir memura işlediği fiil ve hareketlerden ceza verebilmek için bir dizi işlem sırasını izlemek gerekiyor. Aksi durumlarda işlemin geri dönüşü sağlanabiliyor. Bu durumlar için öncelikle memurun kanuna aykırı olarak bildirilen durumunun tutanak altına alınması gerekiyor. Ardından işlemlerin yürütülmesi için soruşturmacı diğer adıyla muhakkik ataması yapılıyor. Soruşturmacının ilgili soruşturmaya başlayabilmesi için yazılı izin gerekiyor.

Görevine başlayan soruşturmacı öncelikle memurdan savunmasını istiyor. Savunma için memura davet gönderiyor. Savunması alınan memur hakkında savunma sonucu hazırlanarak ceza vermeye yetkili mercie ilgili soruşturma gönderiliyor. Yetkili merci tarafından uygulanacak ya da uygulanmayacak ceza bildirimi sağlanıyor. Böylelikle işlemler bu sıra izlenerek son buluyor.

Memur Disiplin Soruşturması Savunma Örneği

Savunma hakkı anayasal bir güvence olarak memura verilen bir hak olarak karşımıza çıkıyor. Memurun belirtilen hallere aykırı davranması ya da istenmeyen bir fiili işlemesi durumunda kesinlikle savunması alınmadan disiplin cezası uygulaması yapılamıyor. Soruşturma yapması için atanan görevli ilgili memura savunma daveti göndererek işlemlere başlanılır.

Daveti alan memurun 7 gün içerisinde savunmasını vermesi gerekiyor. Memura işlenen fiil ya da istenmeyen uygulama bildirilerek soruşturma konusu belirtiliyor. Konuya ilişkin olarak memurdan durumun usulüne uygun olarak savunulması talep ediliyor. Savunma verilmemesi durumunda mevcut delillerle soruşturma ilerliyor.

Mala Zarar Verme Suçu Uzlaşma

Mala zarar verme suçunun iki halde karşımıza çıkıyor. Bunlar suçun basit hali ve nitelikli hali olarak sıralanıyor. Suçun basit hali uzlaşmaya konu olurken, nitelikli hali uzlaşmaya konu olamıyor. Suçun basit halinde soruşturma aşamasında görevli uzlaştırmacı ilgili uzlaşmanın kabul edilip edilmediğini taraflara soruyor. Eğer ki uzlaşma kabul edilirse dosya işlemden kaldırılır. Suçun nitelikli halinde uzlaştırma söz konusu olmuyor.

Memur Disiplin Cezaları Nasıl Silinir?

Memura uygulanan cezalardan olan uyarma ve kınama cezası atamaya yetkili amire en geç 5 yıl içerisinde başvurulması durumunda memurun dosyasından silinebilir. Diğer cezalarda bu süre 10 yıl olarak uygulanır.

Memur Disiplin Cezaları Nasıl Silinir?

Memur Disiplin Cezası Alırsa Ne Olur?

Memurun dosyasına işlenen herhangi bir disiplin cezası görevde yükselme ya da kademe ilerlemesi durumlarında karşısına çıkabilir. İlgili yükselme ya da kademe ilerlemesi yapılmayabilir.

Hangi Durumlarda Disiplin Cezası Alınır?

Memurun uyarma, kınama, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması ve devlet memurluğundan çıkarılması disiplin suçlarına karşılık gelen konularda bulunması durumunda disiplin cezası alması mümkün oluyor.

Memur Uyarma Cezası Alırsa Ne Olur?

Memura fiil ve hareketlerinde daha dikkatli olması uyarı cezası ile yazılı olarak bildirilir. Disiplin cezasını alan memur disiplin kuruluna itiraz edebilir. Bu itiraz 7 gün içerisinde yapılması gerekiyor. İtiraz görevlileri önlerine gelen bu durumu 30 gün içerisinde sonuçlandırması gerekiyor.

İtirazın süresi içerisinde yapılmaması durumunda memura verilen uyarma cezası kesinleşir. İtiraz kabul görürse verilen uyarma cezasının kaldırılması mümkün olabiliyor. Ayrıca disiplin cezalarına karşı 60 gün içerisinde idari mahkemesine başvurulması da memurlara tanınan yasal bir hak olarak karşımıza çıkıyor.

Sonuç

Devlet memuriyeti güvenceli bir görev olarak geçmişten günümüze tercih ediliyor. Her durumda olduğu gibi memurlukta da belirlenen kurallara uyulmaması durumunda uygulanan yaptırımlar mevcut oluyor. Uygulama da olan yaptırımların ağırlık derecelerinin belirlenmiş olması cezalar konusunda memurların fiil ve hareketlerini yapmadan önce gerekli öngörüyü sağlayabiliyor.

Aynı zamanda hangi fiillere hangi cezaların uygulanacağının belirlenmesi de yetkililerin ve amirlerin elini kuvvetlendiriyor. Verilen cezalarda ki uygunluğun otokontrolle denetlenmesi de işlemlerin salahiyetleri açısından önem taşıyan başka bir konu oluyor. Sicilini temiz tutmak isteyen memurların disiplin cezaları konusunda araştırma yapmaları kendi lehlerine olacak bir durum olarak gözler önüne seriliyor.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu