Genel

Çocukların Cinsel İstismarı Suçu

Çocukların cinsel istismarı suçu Türk Ceza Kanununda belirlenen birli bir yaşa gelmiş çocukların bedenlerine cinsel dürtüler göstererek yapılan davranışlar uygulanması sonucunda oluşur. Bu suç durumu insanların cinsel dokunulmazlığını koruma suçlar parafında düzenlemeye alınmıştır. Cinsel istismar suçlarında mağdurun çocuk olması en önemli unsurlar arasında yer alır. Cinsel istismara kalan çocuk on sekiz yaşını doldurmamış kişi olarak belirtilir.

Cinsel istismar suçlarında çocuk kavramı üç ana maddeye ayrılmıştır. On beş yaşın altında olan çocukların cinsel istismar durumu, on beş yaşını tamamlamış olsa da kendisine yapılan cinsel istismarın sonuçlarını anlayabilme yeteneğine sahip olmayan çocukların istismar durumu ve on beş on sekiz yaş arasında bulunan çocukların zor, tehdit veya hileye dayanarak cinsel istismarı durumudur.

Çocukların Cinsel İstismarı Suçunun Unsurları

Çocukların cinsel istismar suçunun unsurları şu şekilde sıralanır. Çocuklara karşı yapılan çocuğun bedeni üzerine cinsel dürtüler ve arzular ile uygulan suçlunun kendisini tatmin etmesi suçu basit cinsel istismar durumunu oluşturur.

Basit cinsel istismardan daha hafif bir suç sınıfına giren sarkıntılık ile yapılan cinsel arzuların tatmin edilme şeklidir. Sarkıntılık ile yapılan cinsel istismarda hafif cinsel istismar olarak adlandırılıyor olsa dahi yine de cinsel istismar suçu üzerinden yargıya tabi tutulur.

İkisinin arasında fark ise sadece istismar suçu sırasında yapılan eylemlerin farklılık göstermesidir. Birinde bedenen cinsel arzular tatmin edilir iken diğerinde ise sadece sözlü olarak istismar suçu uygulanmaktadır.

Çocukların Cinsel İstismarı Suçunun Unsurları

Çocukların Cinsel İstismarı Suçunun Cezası

Çocuklara uygulanan cinsel istismar suçları uygulayan kişinin cezalandırması, cinsel istismar uygulayan kişiye sekiz yıldan on beş yıla kadar hapis cezası istemi ile yargı önüne çıkartılır. Mahkemelerce hakim tarafından ceza hükmü uygulanır. Sarkıntılık ile işlenen cinsel istismar suçu ise Türk Ceza Kanununun yüz üçüncü maddesinin birinci fıkrasında üç yıldan sekiz yıla kadar cezaya hükmedilmesi gerektiğini belirtir.

Mağdur çocuğun on beş yaşın altında olması durumunda suçu işleyen kişiye mahkemelerce hakim tarafından verilecek olan ceza en az on yıl, sarkıntılık ile işlenen suçun cezası ise en az beş yıl olmak üzere hükmedilir. Mağdur çocuğunun cinsel istismar durumunu ayırt edemez durumda olması halinde anne ya da babasının şikayeti üzerine soruşturma açılarak suçlunun yargı sürecine başlanması için yeterlidir.

Çocukların Cinsel İstismarı Suçu Zamanaşımı

Çocukların cinsel istismarı suçunun mahkemeye ya da savcılığa bildirilmesi için belirlenen süre altı ay ile sınırlıdır. Mağdur ya da mağdurun velisi altı aylık bu süre içerisinde savcılığa suç duyurusunda bulunmalıdır.

Mağdurun mahkeme süreci sonuca ulaşmadan şikayetinden vazgeçmesi durumunda mahkemece kovuşturmaya yer olmadığına karar verilerek dava düşer. Şikayetten vazgeçilmesi durumunda şikayetçi olan taraf bir daha aynı olay üzerinden şikayette bulunma hakkını kaybeder.

Şikayetten vazgeçilmemesi ve davanın sürdürülmesi durumlarında ise cinsel istismar suçlarının mahkeme süreci savcılık tarafından takip edilir. Dava zaman aşımı ise suçun işlendiği tarihten sonra belirlenen süre içerisinde dava açılmış ve mahkeme süresince bir sonuca bağlanamamış ise dava zaman aşımı süresi on beş yıldır. Bu süre içerisinde dava sonuca bağlanamamış ise dava otomatik olarak düşer.

Çocukların Cinsel İstismarı Suçu Yargıtay Kararları

Çocukların cinsel istismarı suçlarında Yargıtay dosya incelemelerinde verilen ifadelerin en ince ayrıntısına kadar inceler. Belirtilen suçların oluşum şekline ve yerine gerekirse gidilerek inceleme yapılır. Ve suçlamanın hangi şartlar altında gerçekleştiğini tespit ederek karara varılmasını sağlar. Bildirilen suçun koşullarına göre nasıl işlendiğini ve bu işlenen suçun mahkemede verilen kararına deliller ile katkı sağlar.

Çocukların Cinsel İstismarı Suçunda Şikayet Süreci

Cinsel istismar suçu işlenen çocuğun yaşı on sekizden küçük yaşta ise ve sadece sözlü sarkıntılık olarak durdurulmuş ise çocuk ve velisi altı ay içerisinde şikayet etmelidir. Bu süre içerisinde şikayet edilmemiş ise mağdur tarafın şikayet hakkı kaybedilir. Ancak suç tekrarlandığı süreden sonra tekrar şikayet hakkı mağdur taraf için doğar.

Çocukların Cinsel İstismarı Suçunda Görevli Mahkeme

Çocukların cinsel istismar suçunda sarkıntılık durumu dışında bir durum yok ise görevli mahkemeler asliye cezası mahkemesi olarak belirlenmiştir. Cinsel istismar suçu sadece sarkıntılık ile sınırlı kalmamış ise Türk Ceza Kanununun yüz üçüncü maddesinde belirtildiği üzere bu suçların yargılanması ile ağır ceza mahkemeleri ilgilenmektedir.

Çocukların Cinsel İstismarı Suçunda Görevli Mahkeme

Çocukların Cinsel İstismarı Suçunda Adli Parasına Cezasına Çevrilebilir mi?

Çocuklara yönelik uygulan cinsel istismar suçları mahkemede hakim tarafından verilen ceza süresinin uzun olması sebebi ile adli para cezalarına dönüştürülemez. Ve suçlu kişi hakim tarafından verilen hüküm cezasını çekmek zorundadır. Bu suç türünde mahkeme hükmünün açıklanmasının geri bırakılması ya da ceza ertelenmesi ceza süresinin uzun olması sebebi ile mümkün değildir.

Sık Sorulan Sorular

Cinsel istismar suçunda sık sorulan sorular arasında yer alan suçlu ne kadar ceza alır. Serbest bırakılır mı gibi sorular olmaktadır. Hakimin vereceği hükmün adli para cezasına çevrilmesi durumu olup olmadığıdır. İşlenen suç niteliğinin büyük olması nedeni ile hapis cezasına hükmedilmesi çok yüksek ihtimaldir.

Çocuğa Cinsel İstismar Cezası Kaç Yıl?

Cinsel istismar suçları ağır ceza mahkemeleri tarafından yürütülmektedir. Adından anlaşılacağı üzere işlenen suçun hafifletici bir durumu olmadığı anlaşılabilir. İşlenen suçun basit veya sarkıntılık olması, işlenen suçtaki mağdur olan çocuğun akli denge durumu, yaş durumu ve çocuğun psikolojik yaşantısı göz önünde bulundurularak ceza hükmüne karar verilir. Bu suç türünde verilecek en az ceza sekiz yıl ile başlayarak on altı yıl ile sonuçlanabilir. Çocuğun akli dengesinin durumu ve cinsel istismar suçunun işlendiği andaki hallerin durumu da mahkemeler tarafından detaylı bir şekilde incelenir.

Çocuğun Cinsel İstismarı Suçu Nedir?

Çocuğun cinsel istismarı suçunun tanımı on sekiz yaş altı bireylerin bedenen veya sözlü olarak cinsel arzuları tatmin etmek amacı ile başka kişiler tarafından bedensel temas ve sözlü yollar ile gerçekleşen taciz suçları olarak tanımlanabilir. Cinsel suçlar cinsel istismar suçu, cinsel saldırı suçu, cinsel taciz suçu ve reşit olmamış kişi ile cinsel ilişki suçu olarak dört ayrı gruba ayrılmıştır.

Cinsel istismar suçu on beş yaşına ulaşmamış çocuklara uygulanan bedensel temas aracılığı ile cinsel dürtüler gözetilerek işlenen suçlardır. On beş ile on sekiz yaş aralığında olan çocuklara güç ya da tehdit uygulanarak çocuğun bedenine karşı uygulanan cinsel temaslar suçu olarak kabul edilir.

Cinsel Saldırı suçu ise on beş on sekiz yaş aralığı ile sınırlı değildir. Herhangi bir yaş durumu gözetmeksizin karşı cinse karşı orantısız güç ya da tehdit kullanılarak cinsel duyguları tatmin edici dokunuşlar olarak tanımlanır.

Çocuğun Basit Cinsel İstismarı Şikayete Tabi mi?

Çocukların cinsel istismarı suçları basit düzeyde dahi olsa çocuğun ya da aile büyüklerinden bir tanesinin şikayeti ile soruşturma ve kovuşturma başlatılmasına imkân sağlayabilir. Basit cinsel istismar suçları sarkıntılık aşamasında bulunduğu için birçok kişi ceza kanununda suç teşkil etmeyeceğini yanlış olsa dahi düşünebilir.

Hangi Davranışlar Cinsel İstismara Girer?

Karşı cinse duyulan cinsel arzular sonucunda laf atarak veya söz ile tacizde bulunularak yapılan hareketler ile cinsel duyguları tatmin edici bedensel temaslar cinsel istismar suçuna dahildir.

Sonuç

Cinsel istismar suçları ağır ceza mahkemelerinde yargı sürecine dahil olmaktır. Kişiler karşılarında bulunan karşı cinslerin bedensel ve psikolojik özgürlüklerine dokunmamalıdır.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu