Genel

Cinsel Taciz ve Cinsel Saldırı Suçu Nedir?

Cinsel Taciz ve Cinsel Saldırı Suçu Nedir? TCK Madde 102-105

İnsanların rızaları olmadan bedenlerine dokunulması veya cinsel dokunulmazlığın ihlal edilmesinden kaynaklanan suçların ceza kanunda 102 ve 105 sayılı başlıklarda düzenlenmesi uygun görülmüştür. Cinsel dokunulmazlığın ihlal edilmesi şeklinde en genel haliyle anlatılan durumun basit ve nitelikli şekilleri bulunur.

Madde 102 ve 105 bu nedenlerden dolayı basit ve nitelikli halleri kapsayacak şekilde ayrıntılarıyla ele alınmıştır. Basit hal ile anlatılmak istenen cinsel eylemin sarkıntılık aşamasında kalmasıdır. Taciz ve sarkıntı aynı gibi görünmesine karşılık farklı seviyelerde ele alınarak ayrıntılarıyla ceza kanununda aktarılmıştır. Mağdurun haklarını kullanması ve suç duyurusunda bulunmasının hemen ardından hangi kanun nezdinde inceleme yapılacağı konularında karar verilerek işleme alınması sağlanır.

Cinsel Saldırı ve Cinsel İstismar

Kanunları düzenleyen kanun koyucular 18 yaşından büyük mağdurun olup olmaması açısından kavram ve durum farklılığı gözetmiştir. Mağdurun 18 yaşından küçük olması ve cinsel eylemle karşılaşması halinde cinsel istismar söz konusu olur. 18 yaşından büyük olduğunda ise sanığın cinsel saldırı suçundan yargılanması gereklidir. Temas içeren bir eylem olup olmadığı suçun kapsamı ve cezalandırılması noktasında en önemli ayrıntıdır.

Cinsel Tacizin Sınırları

Saldırı veya istismar dışında bahsedilen iki kanunda cinsel taciz içeriğine de yer verilir. Cinsel dokunulmazlığın ihlali sözsel veya eyleme dökülerek gerçekleşebileceğinden ayrı şekilde ele alınması daha doğru görülmüştür. Cinsel tacizin söz konusu olduğu hallerde:

  • Cinsel anlamda bedensel bütünlüğe dokunulmamıştır,
  • Vücuda dokunma söz konusu değildir,
  • Cinsel amaçlı söz söylenmiş olabilir,
  • Hareket ederek cinsel anlamda rahatsızlık verilmiş olabilir,
  • Hal, hareket ve tavırların bu amaçla yapılmış olduğu durumlar görülebilir.

Bu durumların ceza hukukunda karşılığı cinsel tacizdir. Cinsel taciz denebilmesi için de bazı şartların oluşup oluşmadığına bakılması zorunludur.

Cinsel Tacizin Sınırları

Cinsel Tacizin OIuşması

Söz konusu durumun oluşmuş olmasına karşılık yine de kanun koyucunun cinsel tacizden dava açılabilmesi için bazı detayları kontrol etmesi ve karar vermesi gerekir. Eylemin doğrudan mağdur olan kişiye yönelik yapılması gerekir. Başka birisine yapılması halinde direkt şekilde mağdur olan kişinin suç duyurusunda bulunması istenir. Bireyin cinsel amaçlı bir şekilde taciz edilmesi aracı kişilerle de yapılabilir. Birisine bu konuda söylemde bulunulduğunda söz veya davranışın mağdura ulaşmış olması gereklidir. Habersiz olduğu ve kendisine söylenmediği, direkt şekilde yapılmadığı takdirde cinsel taciz unsurunun oluştuğunu söylemek güçleşebilir.

Cinsel Saldırı ve Cinsel İstismarın Oluşması

Cinsel tacizden daha farklı ve nitelikli olacak şekilde cinsel saldırı ve istismarın gerçekleşip gerçekleşmediğine bakılır. Cinsel dokunulmazlığın zarar görmüş olmasından bahsedilebilir. Mağdura temasta bulunulması konusuna hassasiyetle yaklaşılır. Diğer şartları da yerine getirmiş olan failin cinsel saldırı ve istismardan yargılanması gerektiğine karar verilebilir.

Sarkıntı ve Tecavüz

Kanun koyucuların belirlediği suçun oluşum şekilleri her ne kadar net olsa da hangi durumun taciz veya saldırı olduğu noktasında karışıklık yaşanabilir. Cinsel saldırıda suçun ortaya çıkması için rıza olmaksızın cinsel amaçlı bir saldırının söz konusu olması gerekir. Cinsel saldırıyla alakalı kanunda ayrım yapılması sağlanmış ve kesin çizgilerle farklılıklar ele alınmıştır. İlk olarak sarkıntılık suçu ele alınmış olup bunun basit cinsel saldırı olduğu konusunda bilgiye değinilmiştir. Diğer kısım ise genelde tecavüz şeklinde isimlendirilen olayları kapsar. Tanımdan yola çıkıldığında tecavüz suçunun olması için organ ve sair cisim sokulması gereklidir.

Basit Cinsel Saldırı ve Cezası

Bahsedilen düzenleme gereği basit cinsel saldırı olarak ele alınan suçlarda suç duyurusunda bulunulması esası vardır. Mağdurun suç duyurusunda bulunması ve dava açılmasını talep etmesi gerekir. Soruşturmaya yer olduğuna karar veren hakimin 2 veya 5 yıl hapis cezası kapsamında davayı açması beklenir. Basit cinsel saldırı olarak kalması halinde durum buyken nitelikli olduğunda süreç farklı işletilir.

Nitelikli Cinsel Saldırı Suçunun İşlenmesi ve Cezası

Nitelikli cinsel saldırı suçunun işlenmesi konusunda daha ayrıntılı ve yaptırım yönü fazla olan cezalara yer verilmiştir. Nitelikli şekilde gerçekleştiğinde mağdurun bunu ifadesi ile birlikte en yakın adli birime veya kolluk kuvvetlerine bilgi vermesi yeterlidir. Fail hakkında dava açılması ve davanın en az 12 yıldan başlaması gerekir. Basit haliyle yargılama yapılması ile kıyaslandığında nitelikli halin daha fazla yaptırım alacağı ceza yılına bakılarak da kolaylıkla anlaşılabilir.

Eşin Cinsel Saldırısına Uğrama

Eşler her ne kadar yasal anlamda aynı çatı altında yaşıyor olsalar da cinsel anlamda rızaları olmadan birlikte olmaları yasalar kapsamında suç teşkil eder. Nitelikli suç olmasının yanında eşler arasında olmasından kaynaklı olarak mağdurun suç duyurusunda bulunmasını zorunlu tutar. Kamu davasının açılması söz konusu olamayacağından eşlerden mağdur olan tarafın en yakın zamanda suç duyurusunda bulunması ve soruşturma talep etmesi istenir. Bu yolla cinsel saldırı suçundan dava açılıp açılmayacağına karar verilmesi beklenir. Kanunda ilgili durumlarla alakalı farklı detaylar ve cezalandırmalar içeren birçok madde olduğu bilinmelidir. Duruma ve olaya göre yargılanma süreci değişiklik gösterebilir.

 

Yaşamış olduğunuz olumsuzluklarda hukuki yollara başvurmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.  

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu