Genel

Cinsel Taciz Suçu Nedir?

Cinsel taciz suçu nedir? Sorusuna cevap vermek insanlık için utandırıcı olsa bile günümüz dünyasına ve hukukta yer almıştır. Cinsel taciz suçu, kişinin kendi cinsel arzularını tatmin etmek amacı ile karşı cinsten birisini rızası, gönlü olmadan bedensel olarak temas kurmadan rahatsızlık vermesidir.

Halk arasında özellikle erkekler tarafından bayanlara yapılan laf atmak, sözlü tacizlerde bulunmakta cinsel taciz suçları arasında görülüyor. Cinsel taciz suçu sadece yüz yüze iken değil telefonda ya da günümüzde hemen hemen bütün insanların kullandığı sosyal medya platformu üzerinden de yapılıyor.

Cinsel Taciz Suçu Nasıl İşlenir?

Cinsel taciz suçu mağdur tarafın özgür yaşamını engellemek ve cinsel dokunulmazlığı ihlal eden suçlar arasına girmiştir. Bedensel herhangi bir temas olmadan ahlâk kurallarına aykırı davranış göstermek cinsel taciz suçu içerisinde bulundurulur.

Cinsel Taciz Suçunun Unsurları

İnsanlar arasında bir takım hareketlerin cinsel taciz suçuna dayandırılacağı Yargıtay tarafından belirlenen kararlar ile kesinlik kazanmıştır.

Cinsel taciz suçu unsurları sıralanacak olursa;

 • El hareketi ile cinsel amaç belirtilmesi.
 • Cinsel arzularını belirterek karşı tarafa öpücük atılması.
 • Direk ve doğrudan olarak karşı taraf ile cinsel ilişki isteğinin bildirilmesi.
 • Toplumumuz edep kuralları arasında yasaklanan cinsel organını göstermek.
 • Karşı cinse doğrudan sevişmek ister misin şeklinde sorular sormak.
 • Yolda, sokakta ya da parktaki karşı cinse sözlü laf atmak.
 • Karşı cinsi evinin etrafında veya farklı yerlerde rahatsız etmek.
 • Karşı cinse karşı cinsel arzu aleni bir şekilde belli edilerek çiçek koklanması.
 • Telefonda veya sosyal medya üzerinden rahatsız etmek gibi durumlar cinsel taciz suçunun unsurları olarak kabul edilmiştir.

Cinsel Taciz Suçunun Unsurları

Cinsel Taciz Suçu Nasıl İspatlanır?

Cinsel taciz suçlarının ispatlanması mahkemede yargı sürecinde en önemli konulardan bir tanesidir. Cinsel taciz olayının genellikle iki kişi arasında yaşanıyor olması şahit veya herhangi bir delil olmamasından kaynaklı suçun kesin hükmü taşımaması olası durumlardan bir tanesidir. Yargıya taşınan cinsel taciz suçu ispatlanmak zorundadır. Bu yüzden Yargıtay tarafından bu durumların ispatı hususuna önemli kriterler eklenmiştir.

Bu kriterler;

 • Mağdur olan kişinin dava ettiği tacizciyi tanıyıp tanımadığı araştırılır.
 • Suçu işleyen ile mağdurun arasında önceden herhangi bir sorun, husumet bulunup bulunmadığı araştırılır.
 • Mağdurun kendi sosyal durumunu ilgilendiren bu konuda karşı tarafa iftira atması için geçerli bir sebep olup olmadığının araştırılması.
 • Mahkemece mağdur olan kişinin ifadesinin süreklilik gösterip göstermediğinin tespiti.

Cinsel Taciz Suçunun Cezası

Taciz suçunun cezası iki gruba ayrılmıştır. Basit cinsel taciz suçu ve nitelikli taciz suçu. Taciz suçları deliller ve şahitlere dayanarak ispatlanabilir.

Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre cinsel taciz suçunun cezalandırılması şu şekilde belirtilmiştir:

 • Basit cinsel taciz suçu ve cezalandırılması: Karşı tarafı cinsel iç güdülerini tatmin etmek amacı ile taciz eden suçlu hakkında mağdur kişinin şikayeti ile üç ay ile iki yıl arası hapis cezası verilmesine ya da adli para cezası verilmesine karar verilebilir. Suçun küçük çocuklara yöneltilmesi durumunda ise en az altı ay ile en fazla üç yıl olarak ceza verilmesine hükmedilir.
 • Nitelikli taciz suçu ve cezalandırılması: Nitelikli cinsel taciz suçu kamu görevi veya aile içi ilişkilerin kişiye sağladığı kolaylıklardan faydalanma çabası ile işlenmesi, öğretmen öğrenci durumundan faydalanmak suretiyle, aynı iş yerini paylaşarak çalışma arkadaşı ile birlikte zaman geçirmesinden kaynaklı doğan sebepler yüzünden veya teşhir etmek üzere işlenmesi durumunda basit cinsel taciz suçu olmaktan ayrıştırılarak ceza verilmesi mümkündür. Bu duruma verilecek ceza ise en az bir yıldan başlayarak duruma göre değişiklik gösterir.

Cinsel Taciz Suçu Zamanaşımı

Cinsel taciz suçlarında mağdurun belirli bir süre zarfında konuyu yargıya taşıması gereklidir. Bu süre Yargıtay tarafından belirlenen altı aylık süreyi aşması durumunda şikâyet edilemez hale gelebilir. Altı ayda yargıya taşınan cinsel taciz suçlarında basit cinsel taciz suçlaması mahkeme sonuçlanmadan önce dava açan kişi tarafından davadan vazgeçilebilir. Bu durum ise davanın düşmesine ve suçlamaların reddine sebep olabilir.

Cinsel taciz suçlarından nitelikli cinsel taciz suçu şikayet konularına dahil tutulmamıştır. Direk savcılık tarafından soruşturma yapılır. Nitelikli taciz suçlarının ise zaman aşımı süresi sekiz yıl olarak belirlenmiştir. Bu süre zarfında mağdur istediği zaman şikayetçi olma hakkına sahiptir.

Cinsel Taciz Suçu Adli Para Cezasına Çevirme

Cinsel taciz suçlarının ikiye ayrıldığını ve bunlardan birinin basit diğerinin ise nitelikli olduğundan bahsedilmiştir. Basit cinsel taciz suçlamalarında mahkeme kararı belirli koşullar sağlanması durumunda adli para cezasına çevirebiliyor. Tabii ki bu durum suçlunun sabıka kaydı ve geçmişi incelenerek belirlenmektedir. Fakat nitelikli cinsel taciz suçlamalarında bu durumu gerçekleşmez. Suçun cezası ise en az bir yıl olmak üzere hapis cezası ile cezalandırılır.

Cinsel Taciz Suçu Yargıtay Kararları

Cinsel taciz suçlamalarında taciz suçunun türünün tespiti ile alınan kararlardaki hükmün açıklanması sonrasında Yargıtay yolu ile yedi gün içinde itiraza açık tutulur. Suçlu bu süre içerisinde alınan karara itiraz edebilir.

Sık Sorulan Sorular

Cinsel taciz suçu fail tarafından mağdurun özgür yaşam alanına müdahale ederek cinsel dokunulmazlığını ihlal etmesidir.

Hangi Durumlar Cinsel Tacize Girer?

Cinsel taciz suçları geniş bir durumdur. Karşıdaki kişiye ıslık çalmak, laf atmak, cinsel organ göstermek, telefonla veya sosyal medya platformları üzerinden sürekli rahatsız etmek, sürekli evinin, okulunun veya iş yerinin çevresinde dolaşmak gibi birçok durum cinsel taciz suçlaması için yeterli sebepler arasında yer alabilir.

Kişinin özel yaşam alanını bir şekilde sürekli ihlal etmek çeşitli tehdit ve şantajlarda cinsel taciz suçlamaları arasında yer alır. Bunlara ek olarak bedensel olarak yapılabilecek bir takım hareketlerde cinsel taciz suçu sınıfında yer alırlar.

Basit Cinsel Tacizin Cezası Nedir?

Basit cinsel taciz suçlarının cezası Türk Medeni Kanunu‘na göre altı ay ile üç yıl arasında ceza ile hükmedilir. Buna ek olarak belirli koşullar altında bu ceza adli para cezasına çevrilmesi de mümkündür. Mağdur olan kişi mahkeme süresi boyunca davasından vazgeçmek isterse bunu yapabilir ve şikâyetin geri çekilmesi sonucu dava düşerek sanığa ceza verilmez.

Basit cinsel tacize uğrayan mağdur kişi bu olay gerçekleştikten altı ay içerisinde olayı mahkemeye taşımalıdır. Bu altı aylık süre içerisinde şikâyetçi olunmadığı taktirde durum zaman aşımına uğrayarak şikâyetçi olunması mümkün değildir.

Hangi Sözler Cinsel Tacize Girer?

Halk arasında laf atmak diye adlandırılan, pişşt, yavrum, fıstık, güzellik, boş musun, ve buna benzer bir çok kelime cinsel taciz suçunun içeriğine girmiştir.

Cinsel Tacizden Ne Kadar Yatılır?

Basit cinsel taciz suçu ve nitelikli taciz suçu olmak üzere iki farklı taciz suçlaması bulunur. Bunlardan basit olanında altı ay ile üç yıl arasında ceza hükmü verilebilir. Nitelikli taciz suçlamasında ise cezalandırmalar en az bir yıldan başlar.

Sonuç

Cinsel taciz suçlarında mağdur kişinin davasını geri çekmemesi üzerine fail kişi mutlaka yargı süreci sonucunda ceza ile karşılaşacaktır.

Tüm dava ve sorularınız için Bizimle İletişime Geçin!

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu