Genel

Cebir Suçu Nedir?

Cebir suçu nedir? Sorusunun yanıtı kısa olarak verilecek olur ise bir kişinin başka bir kişiyi (mağduru) yapmak istemediği bir eylemi yapmaya zorlama ya da yapmak istediği bir eylemi yapmamaya zorlama olarak tanımlanabilir. Örnek verilecek olursa bir bireyin alacağı olan borcu alamaması durumunda borçlu kişiyi icraya verme isteğinden vazgeçirmek adına şiddet uygulaması ya da darp etmesi şekli cebir suçu olarak nitelendirilebilir.

Dolayısı ile cebir kullanmak tehlike olarak belirlenmektedir. Zararlı suçlar sınıfına giren cebir suçu aynı zamanda kasten adam yaralama suç unsurlarını da oluşturur. Mağdur kişiye beden olarak zarar verilmesi ama acı yaşatılmayan zorlayıcı hareketlerde cebir suç sınıfına girer.

Cebir suç grubunun koruduğu hukuki yarar, bireylerin bedensel dokunulmazlığı, kişilerin özgür iradeleri ile karar verme ve hareket etme özgürlüğüdür. Fail kişiler tarafından mağdur bireylerin vücut bütünlüğünün ihlal edilmesi bir eylemi yapması ya da yapmaması istenmektedir. Cebir suçu Türk Ceza Kanunun madde 108’de hürriyete karşı suçlar arasında düzenlenmiş olmasına rağmen yaralama suçunun nitelikli durumu olarak kabul görülmüştür.

iletisim banner

Cebir Suçunun Unsurları

Cebir suçlarında fiziki üstünlük kuran bireylerin mağdur kişileri kendi istekleri doğrultusunda belirledikleri davranışlara sürüklerler. Bir kişiye ait mail şifresi veya telefon şifresi gibi bilgilerin mağdur kişi darp edilerek alınması durumu cebir suçunun oluşumunu sağlar. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 107. Maddesinde cebir suçu, mağdur kişilere zor kullanarak isteklerinin yapılması hareketleri işlenebilir.

Cebir suç unsurları şu şekilde sıralanabilir;

  • Mağdur bireyi istediği veya istemediği bir eyleme zorlama,
  • Bireyin yapmak istediği bir eyleme mağdur kişinin izin vermesi için zorlama. Bu eyleme örnek verilecek olunur ise, başka bir kişiye ait taşınmaz mülkten izinsiz yol almak isteyen bireyin darp yöntemi ya da tehdit yöntemi ile isteğini yerine getirmesi cebir suçu oluşumunu sağlar.

Cebir Suçunun Unsurlarıf

Cebir Suçunun Cezası

Türk Ceza Kanununda bireylerin işledikleri her suçtan yargılanarak ceza alması olası durumlar arasındadır. Cebir uygulamakta suç sınıfına giriyor olmasından dolayı uygulayan fail kişilerin alacakları cezalarda Türk Ceza Kanununda belirlenmiştir. Cebiz suçu cezaları kasıtlı olarak adam yaralama suç sınıfından dolayı faillere verilen cezaların belirli bir artış göstermesinden ibarettir.

Bir bireyin istediği bir eylemi yapması veya yapmaması kendi iradesine bırakılmaması durumu cebir suçunu oluşturur. Cebir suçlarında faillere verilen cezalar kasten adam yaralama suçunun yarısına ya da adam yaralama suçlarında verilen cezaların üçte birine eşit olacak derecede cezaya hükmedilebilir.

Adli Para Cezası

Türk Ceza Kanunu’na göre suç sayılabilecek eylemlerin gerçekleşmiş olması durumunda, mahkemelerce suçun karşılığı niteliğinde belirtilen para cezaları adli para cezalarının tanımı olarak belirlenmiştir.

Mahkemelerce hâkim tarafından hükmedilen para cezası ödemesi yapıldığı zaman ödenen ücret devletin hazinesine aktarılır. Ayrıca fail kişinin işlediği suça hapis cezası ile birlikte ve yalnız olarak uygulanabilen karardır. Cebir suçu ile faile hükmedilen 1 yıl hapis cezası ya da 1 yıldan az olan cezaların adli para cezasına çevrilmesi durumu da görülebilir.

Erteleme ve Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

Cebir suçundan dolayı faile verilen cezanın ertelenmesi mahkemece belirlenmiş cezanın cezaevlerinde uygulanmasından şartlı olarak vazgeçilmesi durumudur. Erteleme işlemi Türk Ceza Kanunu’nun 51/1 maddesinde, işlenen suçtan iki yıl ya da daha az süreli hapis cezasına çarptırılan bireyin cezasının ertelenmesi mümkündür.

Erteleme süresinin en üst sınırı suçun işlendiği zaman içerisinde 18 yaş sınırını aşmamış ya da 65 yaş üzerinde olan vatandaşlar için 3 yıl olarak belirlenmiştir. Cebir suçundan dolayı faillere verilen cezanın iki yıl ya da daha az olması durumunda hükmedilen ceza ertelenebilir.

Cebir suçu hükmün açıklanmasının geri bırakılması, fail hakkında kesinleşen hüküm denetim süresi içerisinde sonuç oluşmaması durumudur. Denetim süresince fail kişi tarafından kasıtlı olarak herhangi bir suç işlenmez ve kanuna uygun haller sergilemesi durumunda ceza kararının ortadan kaldırılması mümkündür.

Erteleme ve Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

Cebir Suçunun Şikâyet Süresi

Cebir suçu için soruşturma başlatılabilmesi için mağdur kişinin şikâyette bulunması gerekli değildir. Cebir suç türü soruşturması şikâyete bağlı suçlar arasında bulunmaz. Savcılık suç işlendiğini öğrenmesi durumunda soruşturma başlatarak failin tutuklanmasını sağlayabilir. Cebir suçunun işlendiği zamandan sonra zamanaşımı süresi dolmamış ise bu durum geçerlidir.

Zamanaşımı ve Uzlaşma Cebir Suçunda Görevli Mahkeme

Cebir suçunun işlendiği tarihten itibaren belli bir süre geçmiş olması durumunda fail kişiye dava açılmamış ya da dava açılmış olmasına rağmen kanuni süreç içerisinde dava sonuca ulaşmamış ise davanın düşmesi sonucunu oluşturan ceza hukuk kurumudur. Cebir suçunun işlendiği tarihten itibaren mağdur kişilerin 8 yıl içerisinde dava açmaları gereklidir. Cebir suç unsurları için belirlenen görevli mahkemeler Asliye Ceza Mahkemesidir.

Tüm dosya ve davalarınız için BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİNİZ!

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu