Genel

Boşanmada Mal Paylaşımı Nedir?

Dünya nüfusunun büyük bir çoğunluğu evlilik sonrası boşanmaların aileler içerisinde sıkça rastlanan soru Boşanmada Mal Paylaşımı Nedir? Sorusudur. Evlilik ile birlikte bir yola adam atan genç çiftlerin birbirlerini tam tanımaması, evlilik şartlarını kaldıramamaları ve aldatma gibi durumlarda sonlandırabilirler.

Günümüzde boşanma oranlarının dünya genelinde yüksek oranlarda karşımıza çıkıyor olması evlilik yapan gençlerin ya evliliğe hazır olmaması ya da evliliğin getirdiği sorumlulukları yerine getirme isteğinin olmamasından kaynaklanabilir. Bunlara ek olarak taraflardan birinin aldatılması da söz konusu ihtimaller arasındadır. Boşanmada mal paylaşımı nedir? Sorusunun en güzel cevabı evli çiftlerin evlilik süreleri içerisinde alınan taşınabilir ya da taşınamaz varlıkların karşılıklı olarak anlaşmalı bir şekilde pay edilerek evliliğin noktalanmasıdır.

Tabii ki genellikle eşlerin mal paylaşımı konusunda anlaşamaması durumu yaşanır. Ve bu durumda devreye mahkemeler girer. Mahkemeler anlaşmalı boşanma işlemini başaramayan çiftlerin evlilik süreleri ile birlikte evlilik öncesi durumları gerek şahitler gerekse deliller ile inceleyerek hakim tarafından karara bağlanır. Mal paylaşım davaları boşanma dava ile birlikte açılamaz. Boşanma davasının kesinleşme tarihinden bir yıl sonra açma hakkı her iki taraf içinde bulunur.

Boşanmada Mal Paylaşımı Davası Zamanaşımı

Boşanmalarda mal paylaşımı gerçekleştirilemediği için boşanma sonrası taraflardan herhangi birisi fark etmeden üzerinden belirlenen sürenin geçmemesi durumunda açılabilir. Aile mahkemesi tarafından boşanmanın kesinleşme tarihinin üzerinden on yıl geçmeden açılan davalar gerekli deliller sunularak başlatılabilir.

Ama aile mahkemesinin kesinleştirdiği boşanma tarihinin üzerinden on yıllık süreyi aştıktan sonra mal paylaşım davasının açılmasına mahkemelerce izin verilmez. Kanun tarafından belirlenen on yıllık süre zaman aşımına uğradığında taraflar mal paylaşım talebinde bulunamazlar.

Boşanmada Mal Paylaşımı Davalarında Görevli Mahkeme

Boşanma sonrası zaman aşımına uğramamış, boşanma tarihinin üzerinden on yıllık süreç geçmemesi durumunda eski eşlerden herhangi birinin aile mahkemesine başvuru yapması ile başlatılır. Buradan anlaşılacağı gibi boşanmada mal paylaşımı davalarında görevli mahkemeler 4787 sayılı kanun ile aile mahkemesi olarak atanmıştır.

Boşanmada Mal Paylaşımı Davalarında Görevli Mahkeme

Boşanmada Mal Paylaşımı Davasında Malların Değerinin Belirlenmesi

Boşanma davalarında mal paylaşımı medeni kanunun gereğince mal rejimi adı altında evlilik süresince edinilmiş mallara katılma hakkı rejimidir. Evlilik öncesi taraflar arasında imzalanan herhangi bir sözleşme yok ise resmi nikâh kıyılırken nikâh defterine imza atıldığı andan itibaren alınan bütün mal varlıklarının veya alınan bütün malların müşterek olarak yarı yarıya paylaştırılmasıdır.

Mahkeme tarafından atanan bilirkişi raporu ile de bu duruma çözüm üretilebilir. Alınan bütün taşınabilir ya da taşınamaz varlıklar ortak hayat paylaşımı gibi her iki tarafında yarı yarıya hakkı olduğunun bilinmesi gereklidir.

Boşanmada Mal Paylaşımı Davası Harç

Mal paylaşımı davası açıldığı zaman mahkemeye baro tarafından belirlenen harç ücretinin yatırılması gereklidir. Yatırılan harç makbuzunun saklanması ilerde çıkacak herhangi bir soruna tedbir amaçlı saklanması gereklidir. Mal paylaşım davalarında tarafların kendine avukat tayin etmesi durumu da bulunur.

Her iki tarafta kendi avukatlık ücretini avukatına vermelidir. Avukatlık ücreti avukatın alacağı sorumluluklara göre değişiklik gösterir. Bu durum tamamen müvekkil ile avukatın karşılıklı anlaşmasına bağlı olarak değişiklik gösterir.

Anlaşmalı Boşanmada Mal Paylaşımı Nasıl Olur?

Anlaşmalı boşanmalarda taraflar karşılıklı yüz yüze konuşarak anlaşabilirler. Karşılıklı konuşma durumunun mümkün olmadığı durumlarda aile büyüklerinden bir kişi aracılığı ile ya da kendilerini temsil etmek için atanan avukatlar aracılığı ile de sağlanabilir.

Her iki tarafta birbirlerine taleplerini ileterek karşılıklı boşanma anlaşması imzalayarak ve anlaşmayı resmiyete dökerek aile mahkemelerine başvuru yapabilirler. Bu durumda ilerde oluşabilecek bir sorunda mahkemeler yapılan sözleşme içeriğine bakarak karar verme yetkisine sahiptir.

Zina Ve Hayata Kast Sebebiyle Boşanmada Mal Paylaşımı Nasıl Olur?

Boşanma davalarında kimi zaman uzlaşarak sessiz sedasız boşanmalar gerçekleşiyor olsa da bazı evliliklerde karşılıklı taleplerden dolayı dava süreleri uzayabilir. Türk Medeni Kanunu’na göre her eş alınan mal varlığı ve mallar üzerinde yarı yarıya hak sahibidir.

Zina veya hayata kast sebebi ile gerçekleşen boşanma davalarında hakim hatalı eşin payına düşen oranı üzerinde durumları göz önünde bulundurarak pay azaltmasına ya da hakkına düşen payın kaldırılmasına karar verme yetkisine sahiptir. Bu durumlarda dinlenen şahitleri ve sunulan delilleri inceleyerek karar verebilir.

Boşanmada Hangi Mallar Paylaşılmaz

Boşanmalarda mal paylaşımı evlilik birlikteliğinin resmi olarak başladığı ilk andan itibaren alınan bütün mal varlığının yarı yarıya olması şeklindedir. Ama yine de bazı mal varlıkları paylaşılmaz durumu taşıyabilirler. Eşlerin evlilik birlikteliğinin resmi olarak başlamadan önce alınmış olan mallarda karşı tarafın hak istemesi ve paylaşılması mümkün değildir. Buna ek olarak eşlerin bir tanesine aileden kalan miras mal varlığının paylaşılması da mümkün değildir.

Boşanma da paylaşılabilecek mallar sadece evlilik birliğinin resmi olarak başladığı ilk günden itibaren eşlerin ortak yaşamı sırasında alınan mal varlığı olarak kabul edilmiştir. Eşlerin üçüncü kişilerden aldığı, almakta olduğu tazminat alacakları da paylaşılamaz durumdadır. Eşlerden herhangi birinin kişisel eşyaları da (takı, ziynet, kol saati) mal paylaşımında dikkate alınmaz. Son olarak kişilerin kişisel mal varlığı olarak bilinen değerler de mal paylaşımına dahil değildir.

Boşanmada Hangi Mallar Paylaşılmaz

Mal Paylaşımında Evin Değeri Nasıl Hesaplanır?

Evlilik birlikteliği süresinde alınan ev kredi ile alındıysa ödenen kredinin evin alım değerine oranı yüzde kırk olarak belirlenmiştir. Boşanma davası sırasında evin güncel değeri dikkate alınır. O an evin piyasa değeri sekiz yüz bin Türk Lirası ise piyasa değerinin yüzde kırklık dilimi alınır yani bu evin yüzde kırklık değeri yüz altmış bin Türk Lirası olarak belirlenir.

Boşanma Ev Eşyaları Kime Ait?

Boşanma işlemini başlatan çiftlerin boşanma öncesinde sahip oldukları eşya ve borçlanmalar kendilerine aittir. Bu sebepten dolayı eşlerden bir tanesi bir kredi ile ya da peşin olarak herhangi bir mal satın alma işlemi gerçekleştirmiş ise diğer eşin bu mal üzerinde hak talebinde bulunması yasalara aykırı bir durum olarak görüldüğü için hak talebinde bulunamaz. Ama satın alma işlemi evlilik sonrasında gerçekleşmiş ise hak talep edebilir.

Boşanırken Kadının Hakları Nelerdir?

Boşanma davalarında kadın hakları sıralanacak olur ise;

  • Ayrı yaşama hakkına sahiptir.
  • Çocukları ile anne çocuk ilişkisi kurma hakkına sahiptir.
  • Mahkeme süresince tedbir nafakası alma hakkı
  • Mahkeme süresince çocuk için tedbir nafakası
  • Kocasından alacağı maddi manevi tazminat hakkı
  • Düğünde ve nişanda takılan ziynet eşyaları
  • İştirak ve yoksulluk nafakası hakları
  • Ücretsiz avukat talebinde bulunabilme hakkı
  • Kendi şahsına ait eşyalarının talep hakkı

Boşanmada Bankadaki Para Paylaşılır mı?

Boşanma sırasında bankadaki parada hak talep eden taraf o parada hakkı olduğunu ispat etmesi durumunda bankada ki para paylaşılacak mallar arasına dahil edilir. Aksi halde para kimin üzerine yatırılmış ise karşı tarafın hak talebinde bulunması mümkün değildir.

Sonuç

Boşanma davalarında mal paylaşımı anlaşmalı olarak paylaşılır. Anlaşmalı olarak paylaşılamayan mallar mahkemelerce hakim kararı ile eşlere pay edilir.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu