Boşanma Davası

Evlilik Birliğinin Temelden Sarsılması Sebebi ile Boşanma Davası

Evlilik akdinin yasal olarak sona erdirilmesi anlamına gelen boşanma Türk Medeni Kanunu’na göre bazı esaslara bağlıdır. Daha eski tarihlerde boşanmanın gerekçesi “şiddetli geçimsizlik” iken günümüzde evlilik birliğinin temelinden sarsılması ibaresi kullanılmaktadır. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 166. Maddesinin 1. Fıkrasına göre evlilik birliği, eşlerin ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olduğu takdirde, eşlerden her biri boşanma davası açabilir.

Eşler arasında meydana gelecek her türlü anlaşmazlık ilerleyen süreçte evlilik birliğini temelinden sarsabileceği için bu şekilde adlandırılır ve bu kapsamda değerlendirmeye alınır. Hâkim dava ile ilgili tüm bilimsel görüşleri ve detayları dikkate alarak eşler arasındaki anlaşmazlık ve geçimsizlik sebeplerinin boşanma sebebi sayılıp sayılmayacağına kendisi karar verir. Yapılan istatistikler gösteriyor ki Türkiye’de açılan boşanma davalarının neredeyse %90’ı evlilik birliğinin temelinden sarsılması gerekçesiyle açılmaktadır.

Türk Medeni Kanunu’nun 4721. maddesi uyarınca dava

 • Anlaşmalı boşanma davası
 • Çekişmeli boşanma davası olarak iki şekilde açılabilir.

Anlaşmalı boşanma davası adından da anlaşılacağı üzere tarafların her konuda anlaşarak evlilik birliğini sonlandırmaları anlamına gelir.

Çekişmeli boşanma davası sürecinde ise taraflar arasında velayet, nafaka, mal paylaşımı gibi hususlarda anlaşmazlık söz konusudur.

Boşanma Sebepleri

Evlilik akdinin sona erdirilmesini gerektiren pek çok değişik sebep olabilir. Çekişmeli boşanma davalarında boşanma sebepleri genel ve özel olarak sınıflandırılır.

Genel boşanma sebepleri:

 • Kişilik uyuşmazlığı sebebiyle tartışma,
 • Aile içi huzursuzluk ve kavgalar,
 • Hakaret, fiziksel ve psikolojik şiddet,
 • Evlilik sorumluluklarının yerine getirmeme,
 • Geçimsizlik olarak sıralanabilir.

Özel boşanma sebepleri ise:

 • Zina
 • Terk
 • Akıl sağlığı
 • Hayata kast, onur kırıcı davranışlar
 • Suç İşleme ve haysiyetsiz hayat sürme maddeleri ile açıklanabilir.

Eğer evlilik akdi özel boşanma sebepleri yüzünden sonlandırılmak isteniyorsa davacı davalının kusurlu olup olmadığını ispata mecbur değildir. Özel bir boşanma sebebi olduğunu ispat etmesi yeterlidir.

Ama eğer genel boşanma sebepleri hasıl olmuşsa her iki tarafın da birbirinin kusurunu ispatlaması gerekmektedir.

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanmak isteyen bir çift nasıl hareket etmeli, boşanma davası nasıl açılır sorularının yanıtına geldi sıra.

Boşanma davaları anlaşmalı ve çekişmeli olarak iki türdür. Anlaşmalı boşanma davası nasıl açılır sorusunun yanıtını belirleyen kriter her iki tarafın da boşanmada mutabık kalmasıdır. Bunun için de yazılı bir boşanma protokolü hazırlanır. Eşler bu anlaşmalı boşanma protokolü ile birlikte Aile Mahkemesi’ne başvurur.

Boşanma davası açmak için ilk adım boşanma dilekçesinin hazırlanmasıdır. Boşanma davası dilekçesini taraflar kendileri hazırlayabilecekleri gibi avukat yardımı ile de dilekçe hazırlanabilir. Dava dilekçesi eksiksiz ve hukuk kurallarına uygun şekilde yazılmalı ve dilekçede öne sürülen iddiaları ispatlayacak deliller de dilekçede mutlaka belirtilmelidir. Boşanma sürecinde en önemli detaylardan birisi dilekçenin eksiksiz yazılmış olmasıdır. Dilekçe usulüne uygun yazılmadıysa ve geçerli sebep yahut sebepler gösterilmediyse kabul edilmez. Hazırlanan bu dava dilekçesi ile adliyeden boşanma davası açılabilmektedir. Anlaşmalı boşanmalarda süreç bu şekilde işleyebilir ama eğer söz konusu boşanma çekişmeli boşanma ise konusunda uzman bir boşanma avukatına başvurarak sürecin takibi daha profesyonelce sürdürülebilir.

Çekişmeli Boşanma Ne Demek

Çekişmeli boşanma ne demek sorusuna da yanıt bulalım. Çekişmeli boşanma davası eşlerin boşanma konusunda anlaşmaya varamadıkları ve TMK’nın 166/3 maddesinde yer alan hususlarda mutabakat sağlayamadıkları durumlarda çekişmeli davaların esaslarına tabi olan boşanma şeklidir. Yani taraflar arasında tazminat, velayet, nafaka gibi konularda uzlaşamama durumu hasıl olduğunda çekişmeli boşanma davası gündeme gelir.

Boşanma davalarına aile mahkemeleri bakar ama aile mahkemesinin bulunmadığı yerlerde boşanma dilekçesi asliye hukuk mahkemelerine de verilebilir. Boşanmak için gerekli belgeler boşanma davası dilekçesi, kimlik ve mahkeme harcı ve masraflarının ödenmesidir.

Evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeniyle boşanma dilekçesi hazırlanıp, aile mahkemesine sunulduktan sonra görülecek dava ile boşanma süreci karara bağlanır.

Boşanma Davası Ne Kadar Sürer, Ne Kadar Sürede Sonuçlanır

Peki boşanma davası ne kadar sürer, boşanma ne kadar sürede sonuçlanır? Eğer anlaşmalı boşanıyorsanız iş tek celsede bitecektir. Davanın karara bağlanması ise aşağı yukarı 1 ila 4 ay sürer.

Eğer dava anlaşmalı değil de çekişmeli ise süreç daha da uzayabilir. Çekişmeli boşanma davaları ortalama 1,5 ila 3 yıl sürebilmektedir.

Boşanma Davası Açma Maliyeti

Boşanma davası açma maliyeti de merak edilen hususlardan birisi. Bu maliyet her davaya göre değişiklik gösterir. Davada kaç tanık dinleneceği, dava dosyasının bilirkişiye gidip gitmeyeceği, başka kurumlardan belge istenip istenmeyeceği boşanma davası açma maliyetini etkiler. Boşanma davası açma maliyeti avukat ile müvekkil arasındaki görüşme ile davanın nitelik ve içeriği ile alakalı bir husus olduğu için en doğru bilgiyi avukatınız verecektir.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Başa dön tuşu