Genel

Boşanma Davası

Boşanma davası sayıları neredeyse evlilik sayılarına yaklaşmıştır. Bunda toplumsal faktörlerin, kişilik özelliklerinin ve kültürlerin büyük etkisi vardır. Ancak bunun dışında insanların da daha tahammülsüz hale gelmeleri gibi etkenler vardır. Ne yazık ki şiddetin artması, psikolojik ve duygusal olarak yıpratma, baskı ve tüm bunların temelinde iletişimsizlik en temel sebepler arasındadır.

Yalnızca evliliklerin değil, temel insan ilişkilerinde en önemli şart olan saygının yitirilmesi de evlilikleri kurtarılamayacak hale getirmektedir. Boşanma aşamasına gelen evliliklerin, birçoğu ne yazık ki kurtulmaz. Boşanma gerçekleşmese ve ertelense bile çiftler bir daha kaybettiği bazı değerleri yeniden elde edemez. Bu yüzden aslında eğer çözümsüz bir süreç, kabul etmesi zor olan somut sebepler ya da ciddi karakter çatışmaları varsa boşanma kaçınılmazdır. Aksi durum tarafları yıprattığı gibi varsa çocuklarını da olumsuz etkiler.

Boşanma davalarında, her çiftin evlilik süreci, yaşadıkları ve dış etkiler farklıdır. Bu yüzden her dava ayrı tutulur. Anlaşmalı boşanma davaları tabiri caizse olaysız olarak tamamlanırken, çekişmeli boşanma davaları daha zorlu ve zaman alan bir süreçtir. Aynı zamanda tarafları da yıpratır. Boşanmada doğru avukat seçimi, delillerin elde edilme yöntemi gibi etkiler oldukça önemlidir.

İçindekiler

Çekişmeli Boşanma Davasının Genel ve Özel Sebepleri

Çekişmeli boşanma davaları, anlaşmalı boşanma davalarına göre daha uzun süren ve tek celsede bitemeyen davalardır. Çekişmeli ve anlaşmalı olarak iki çeşit boşanma davası vardır. Boşanma davalarının sebepleri ise genel sebepler ve özel sebepler olarak ikiye ayrılabilir.

Genel sebepler:

 • Güven sarsıcı davranışlar
 • Kötü davranma
 • Hakaret
 • Ailelere kötü davranma

Gibi evlilik kurumuna zarar verecek davranışlar genel boşanma sebepleridir.

Özel boşanma sebepleri:

 • Zina
 • Cana kast etme
 • Kötü muamele
 • Akıl hastalığı

Bu sebepler ise özel sebepler olarak kabul edilir. Sebepler ne olursa olsun, çekişmeli boşanma davaları taraflar için daha zor ve yıpratıcı bir süreçtir.

Çekişmeli Boşanma Davası

Boşanma Davasının Sonuçları Nelerdir?

Boşanma davaları anlaşmalı da olsa çekişmeli de olsa bir şekilde sonuçlanır. Ancak her davanın kendince bazı sonuçları olur. Tarafların eğer çocuğu varsa, çocuğunda kimse kalacağı, görüşme günleri, nafaka gibi detaylar belirlenir. Çocuk yoksa ise kadının kendi nafaka talebine göre nafaka tutarı belirlenir.

Evlilik süreleri boyunca alınan taşınmaz ve değerli eşyaların paylaşımına karar verilir. Boşanma davalarının bu gibi somut sonuçlarının dışında bir de psikolojik sonuçları vardır. Bireyler olumsuz olarak etkilenebilir, yıpranabilir. Aynı zamanda çevrenin de ne diyeceği gibi konular onları daha da strese sokabilir. Önemli olan ise tarafların ikisinin da daha mutlu olarak hayatlarına devam edebilmeleridir.

Ayrılık Davası Nedir?

Ayrılık davası, boşanma davası kadar kesin hükümleri olmayan davadır. Bu davada eşlerin yeniden bir araya gelme ihtimalleri vardır. Eşlerin 1 yıl ile 3 yıl arasında ayrı yaşamasına karar verilir. Eşlerden birinin isteği ile bu dava açılabilir. Aynı zamanda açıla boşanma davası da ayrılık davasına dönebilir. Ayrılık kararı kesinleştiğinde taraflar yasal olarak evlidir, ancak birlikte yaşama yükümlülükleri de sona erer. Ayrılık kararı alındığında eğer çocuk varsa, nafaka talebinde bulunulabilir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir?

Anlaşmalı boşanma davaları, tek celsede biten ve tarafları yormayan boşanma davalarıdır. Ancak bir boşanmanın anlaşmalı olabilmesi için, tarafların kendi aralarında her şeye karar vermiş olması gerekir. Bunu da protokolde açıkça belirtmeleri ve ikisinin de imzalamaları gerekir. Anlaşmalı boşanma davalarının protokollerinde taşınır ve taşınmaz malların durumu, nafaka talep edilip edilmeyeceği, çocukların velayeti gibi konular neticelendirilir. Taraflardan biri imza atmaz ve şartlardan birini kabul etmezse, dava çekişmeliye girer. Boşanma davasının anlaşmalı olabilmesi için en az bir sene evli kalmış olmak gerekir. Bu şarta uymayanlar anlaşmalı boşanma davası açamazlar.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Anlaşmalı olarak boşanacak çiftler, mahkemeye başvurmalıdır. Çiftlerden birinin başvurması da yeterlidir. Burada önemli olan imzalanan protokolün de mahkemeye sunulmasıdır. Ardından eşlere duruşma günü bildirilir ve boşanma tek celsede tamamlanmış olur.

Protokole son anda imza atmayan bir taraf olursa, anlaşmalı boşanma gerçekleşmez. Anlaşmalı boşanma davalarında en önemli nokta protokoldür. Protokolde yer alan konular ve kararlara imza atıldıktan sonra itiraz edilemez. Bu yüzden imza etmeden önce mutlaka kararların içeriklerinden emin olmak gerekir.

Anlaşmalı Boşanma Davası

Boşanma Davası Nerede Açılır? Yetkili ve Görevli Mahkeme

Boşanma davası açmak için ikametgahın bulunduğu aile mahkemesine başvurulması yeterlidir. Boşanma davalarında yetkili olan mahkeme, aile mahkemesidir. Ancak bulunulan yerde aile mahkemesi yoksa asliye hukuk mahkemesi davaya bakar.

Çekişmeli Boşanma Davasında Yargılama Usulü

Davalarda yargılama usulleri değişiklik gösterir. Çekişmeli boşanma davalarında uygulanan yargılama usulü yazılı yargılamadır.

Aynı zamanda bazı aşamaları da vardır.

 • Dilekçe teatisi
 • Ön inceleme duruşmaları
 • Tahkikat duruşmaları
 • Sözlü yargılamalar
 • Karar aşaması

Aşamaları sonrası dava sonuçlanır. Çekişmeli boşanma davaları her zaman daha zaman alan ve defalarca sonuçlanamayan davalardır. Çekişmeli boşanma davalarında kusurlar en önemli etkendir. Kusuru büyüklüğü ve ispatının ardından, daha az kusurlu taraf taleplerini dile getirerek karara varılmasını bekler.

Çekişmeli Boşanma Davasında İspat ve Deliller

Çekişmeli boşanma davalarında deliller oldukça önemlidir. Tüm davanın gidişatını değiştiren delillerin toplanması da önemlidir. Burada en önemli nokta, deliller elde edilirken hukuki yolların dışına çıkmamaktır. Örneğin gizlice ses kaydı almak, davada haklı bile olunsa delil niteliğinde kullanılamaz.

Aynı zamanda karşı tarafın şikayetçi olması durumunda hukuki olarak yaptırıma da maruz kalınır. Boşanma davasında otel kayıtları, görgü şahitleri, mesajlar ve arama kayıtları delil olarak kullanılabilir. Bunlar da çekişmeli boşanma davasında sebeplerin ispatı niteliğinde olur. Unutulmamalıdır ki deliller yasal yollardan elde edilmelidir aksi takdirde davada kullanılamaz.

Boşanma Davasında Gerekçe Göstermek Gerekir Mi?

Boşanma davası açılırken taraflardan en az birinin gerekçe göstermesi gerekir. Bu gerekçeler genel sebepler olabileceği gibi özel sebepler de olabilir. Genel sebepler arasında şiddetli geçimsizlik, sevgi ve saygının bitmesi gibi genel konular yer alırken; özel sebepler arasında tarafların işlediği çeşitli davranışlar yer alır. Zina, aldatma, şiddet, kumar ve alkol bağımlılığı gibi sebepler özel sebepler olarak gösterilebilir. Sonuç olarak, boşanma davalarında bir sebep göstermek mecburidir.

Boşanma Davasının Maliyeti Nedir? Dava Açma Ücreti Ne Kadar?

Boşanma davalarında 2024 yılı için avukat ücreti en az 5100 TL’dir. Elbette avukatlık ücretleri değişiklik gösterebilir. Avukatlar tecrübelerine, başarılarına ve birçok konuya göre ücretlerini belirler. Avukat ücreti dışında çıkan masraflar ilk açılış için ise 650 TL – 850 TL şeklinde çıkabilmektedir.

Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Boşanma davalarının süresi öncelikle dava türüne göre değişir. Eğer anlaşmalı açılmış bir boşanma davasıysa tek celsede biter. Karara bağlanması ise yaklaşık 1-4 ay arası sürer. Çünkü taraflar anlaşmalı olarak protokole karar vermişlerdir. Dolayısıyla hakim tarafından belirlenecek karar yoktur. Ancak çekişmeli boşanma davaları aylar sürebilir. Bir sene süren çekişmeli boşanma davaları bile vardır. Çekişmeli boşanma davalarında birçok konu üzerinde durulur. Velayet, nafaka, mal paylaşımı gibi konular hakkında karar verilir.

Tarafların Duruşmaya Katılması Gerekir Mi?

Boşanma davalarında, avukatı olan taraflar boşanma davalarına katılmak zorunda değildir. Eğer anlaşmalı boşanma davası açıldıysa her iki taraf da duruşmada bulunmalıdır. Bu sayede dava tek celsede sonuçlanır. Çekişmeli boşanma davalarında, davalının kendisinin duruşmaya katılması zorunlu değildir. Davalının yokluğunda da dava elbette devam eder. Ancak avukatı da olmazsa, dava görülmeye devam eder ve davalının itiraz hakkı olmaz.

Davacı veya Davalı Duruşmaya Katılmazsa Ne Olur?

Boşanma davalarında davacı olan taraf ya da davalı olunan tarafların davaya katılmaması durumunda ise süreç şu şekildedir. Davacı duruşmaya katılmaz ve bir avukat da tutmazsa dava müracaata kaldırılır. Bu durumda da 3 ay içerisinde yenilenene kadar işlemden kalkar. Davalı, eğer avukat tuttuysa duruşmaya katılmayabilir. Ancak avukat tutmadıysa duruşma devam eder ve verilen kararlara itiraz edemez.

Davacı veya Davalı

Eşlerden Biri Boşanmak İstemiyorsa Davanın Sonucu Ne Olur?

Eşlerden birinin boşanmayı istememesi durumunda çekişmeli boşanma davası görülür. Burada boşanmayı istemeyen eş davanın reddinin talep edebilir. Ancak davacı taraf yeterli delil sunarsa dava devam eder. Davacı taraf, boşanmayı gerektirecek yeterli delil sunamazsa da boşanma gerçekleşmez. Bu durumda ya ertelenir ya da dava reddedilir.

Genel Sebeplere Dayalı Çekişmeli Boşanma Davası

Çekişmeli boşanma davalarında eğer genel sebeplere dayalı bir dava açılırsa, evlilik birliğini sarsacak davranışlar sebep olarak gösterilir. Hakaret, sözlü şiddet, iletişimsizlik, güven sarsıcı davranışlar, zorla cinsel birleşme, ailelere kötü davranma gibi evlilik kurumuna yakışmayan her sebep, genel sebep olarak gösterilir.

Özel Sebeplere Dayalı Çekişmeli Boşanma Davası

Özel sebeplere dayanan çekişmeli davalarda ise, medeni kanunda belirlenen ve sınırlı sayıda olan durumların en az birinin gerçekleşmesi ile açılır. Bunlar aldatma, cana kast etme, suç işleme gibi sebeplerdir. Bunlardan herhangi birinin gerçekleşmesi durumunda özel nedene dayalı çekişmeli boşanma davası açılabilir. Bu sebepler, tarafları psikolojik olarak ve manevi olarak da olumsuz etkileyebilir. Bu yüzden manevi tazminat talebi de yapabilirler. Aynı zamanda yoksulluk tazminatı da alabilirler. Bunun için mahkemeye başvuruda bulunulması gerekir.

Çekişmeli Boşanma Davasında Kadının Kişisel Durumu

Çekişmeli boşanma davalarında, davayı açanın ya da belirlenen suçları işlediği düşünülen kişilerin kadın ya da erkek olması önemli değildir. Davayı açan taraf kadınsa, nafaka, ziynet eşyaları alma ve tazminat gibi haklar talep edebilir. Kadın, eğer nafaka alacaksa bu evlenene kadardır. Bu durumda evlilik hayatı yaşaması ve yasal olarak evli olmaması gibi durumlar, sorun teşkil edebilir.

Çekişmeli Boşanma Davasında Maddi ve Manevi Tazminat

Boşanma davalarında taraflar yaşadıkları duruma ve uğradıkları psikolojik savaşa istinaden aynı zamanda da maddi kayıpları doğrultusunda tazminat talep edebilir. Maddi tazminat talep edebilmesi için öncelikle talep eden kişinin kusursuz ya da diğer tarafa göre daha az kusurlu olması gerekir.

Çekişmeli Boşanma Davasında Velayet

Boşanma davalarında boşanma sebebi öncelikle velayet kararını etkilemez. Eşlerin birbirlerine karşı yaptığı hata ya da davranışlar, ebeveynlerin çocuklarına olan davranışlarını etkilemez. Hakim kararını verirken, çocuğun nerede en yüksek verimi ve faydayı alacağı düşünülürse ona göre karar verir. Çocuğun ihmal edilmeyeceği, eğitiminin ve sosyal çevresinin en rahat olacağı durumlara göre karar verilir. Eğer birden fazla çocuk varsa, çocuklar aynı yere verilmek zorunda da değildir. Velayette karar, hakime bağlıdır.

Çekişmeli Boşanma Davasında Velayet

Boşanmada Yoksulluk ve İştirak Nafakası

Boşanmada yoksulluk nafakasının verilebilmesi için öncelikle, nafakayı talep eden tarafın daha az kusurlu olması ve boşanma sonrası yoksulluğa düşeceği belirlenmesi gerekir. Eğer mahkemeden talep edilmezse bu nafaka kendiliğinden karar verilip verilmez. İştirak nafakası ise boşanma sonrası eşlerin, çocuğun eğitim ve diğer giderlerine katkı olması amacıyla verilen nafakadır.

Tazminat ve Nafakanın Ödenme Biçimi

Nafakanın elden ya da banka yoluyla ödenmesi konusunda kesin bir hüküm yoktur. Ancak elden ödenmesi çeşitli sıkıntılara yol açabilir. Nafakayı alan eş, nafakasının ödenmediğini ya da eksik ödendiğini iddia edebilir. Bu gibi sebeplerden dolayı elden ödeme yapmak risklidir. Elden ödense bile en azından yazılı bir belge alınmalıdır. Bunun dışında banka aracılığı ile ödeme yapılması en sağlam yol olmaktadır. Eğer nafaka borcu ödenmez ve icra takibi başlarsa, icra yoluyla nafaka tahsil edilir.

Çekişmeli Boşanma Davasında Mal Paylaşımı

Evlendikten sonra alınan taşınır ve taşınmazlarla değerli eşyaların paylaşımı mahkeme tarafından olabildiğince adaletli şekilde yapılır. Evlenmeden önce alınmış olan mallar ve kişisel eşyalar mal paylaşımına dahil değildir. Mal paylaşımında kusur oranı da malların paylaşımını etkiler. Taraflardan biri birçok sebepten dolayı kusurluysa, mal paylaşımında dezavantajlı olabilir.

Boşanma Sonucu Eşlerin Miras Hakları

Boşanma durumunda eşler, boşandıktan sonra birbirlerinin yasal mirasçısı olamazlar. Boşanmadan önce yapılan çeşitli tasarrufları da kaybederler. Boşanma davası açılmış ancak sonuçlanmamışken taraflardan biri vefat ederse, sağ olan eş mirasçı olmaz.

Çocuklar Bakımından Ana ve Babanın Hakları

Boşanma sonrası eşlerin birbirlerine karşı olan evlilik yükümlülükleri biter. Ancak çocuklarından boşanma gibi bir durum olmadığı için ana ve babalık görevleri devam eder. Dolayısıyla mahkeme tarafından aksi belirtilmedikçe anne ve babaların çocuklarını görme ya da belirli kararları ortak olarak alma hakları vardır.

Boşanma ve Ayrılık Davalarında Yetkili Mahkeme

Boşanma davalarında aile mahkemeleri görevliyken, yetkili mahkeme son altı ayda yerleşimde bulunulan yerin mahkemesidir. Davayı açan taraf nerede ikamet ediyorsa oranın mahkemesinde davayı açar. Boşanmayı yalnızca bir taraf istiyorsa bile dava açabilir.

Hakim Tarafından Alınacak Geçici Önlemler

Boşanma davalarında, hakimler bazı geçici önlemler alabilir. Eşlerin barınması ve yerleşimi, geçimi, malların yönetilmesi ile çocukların bakımları ve masrafları gibi konularda geçici olarak önlemler alır. Bu sayede olası anlaşmazlıklar ve özellikle çocukların etkilenmesi önlenir. Hakim bu gibi önlemleri tamamen kendi öngörüsü ile alır.

Boşanma veya Ayrılık Kararı

Boşanma kararı, mahkemenin taraflar arasında artık evlilik birliğinin sürdürülemeyeceği ve sürdürülmesi halinde tarafların maddi ve manevi olarak daha fazla zarar göreceği durumunda verilir. Boşanma kararından sonra tarafların birbirlerine karşı olan evlilik sorumlulukları ortadan kalkar. Ayrılık ise, mahkeme tarafından evliliğin sürmesine ihtimal olması ya da taraflardan birinin boşanmak istememesi durumunda verilir.

En fazla 3 yıl süren ayrılık kararı sonrası taraflar boşanmamaya ya da boşanmaya yönelik karar verir. Ayrılık olduğunda, taraflar yasal olarak evlidir, ancak aynı evde yaşama zorunlulukları yoktur. Ayrılık kararı sonucunda ise taraflardan biri boşanmak isterse süreç boşanma davası açılmasıyla devam eder. Ancak bu süreç sonunda taraflar boşanmamayı da tercih edebilirler. Bu da dava olmaması anlamına gelir.

Ayrılık Süresinin Sona Ermesi

Ayrılık süreci en az 1 sene, en fazla 3 sene verilir. Bu süre sona erdiğinde taraflar ya boşanmamaya ya da boşanmaya karar verir. Taraflardan yalnızca birinin boşanmak istemesi durumunda boşanma davası açılır. Bu davada ise göz önüne alınan ve kararı etkileyen konular ayrılık süresinde yaşananlar olarak ele alınır. Bazı evliliklerde, ayrılık süresi son derece yararlı olabilir.

Bu ayrı kalma sürecinde çiftler durumlarını değerlendirir, ayrı yaşama hissini tadarlar. Bu da boşanmanın istenip istenmediğinin belirlenmesinde önemlidir. Eğer çiftler bu durumdan mutsuzluk duyar ve hatalarını anlayarak eski yaşamlarına özlem duyarlarsa boşanmadan vazgeçebilirler. Ancak tam tersi bu durumdan memnun kalan taraflar da olabilir. Bu durumda süreç boşanma davasına döner.

Boşanma Kararı Nedir?

Boşanma kararı, evlilik birliğinin mahkeme tarafından da yasal olarak sona erdirilmesiyle alınır. Boşanma davasının çeşidi ne olursa olsun, sonucunda boşanmaya yönelik karar, çiftler barışmazsa gerçekleşir. Bu andan itibaren çiftlerin birbirlerine karşı mahkeme kararları dışında herhangi bir yükümlülükleri kalmaz. Eğer çocuk varsa, çocuğa yönelik sorumluluklar yerine getirilmeli ve anne ve babalık görevi hiç aksamadan devam etmelidir.

Boşanma Kararı Nedir

Anlaşmalı Boşanmanın Çekişmeli Boşanma Davasına Dönüşmesi

Anlaşmalı olarak açılan davalar, tek celsede sonuçlanır. Bunun için ortak bir boşanma protokolünün her iki taraf tarafından da kabul edilmesiyle gerçekleşir. Ancak anlaşmalı olarak açılan bir davanın çekişmeliye dönmesi mümkündür. Protokolde yer alan maddelerin yalnızca birini taraflardan birinin kabul etmemesi ve protokolü imzalamaması durumunda, eğer yeni bir protokol üzerinde karara varılamazsa dava çekişmeliye döner. Bu durumda davanın süresi uzadığı gibi taraflar da maddi ve manevi olarak da zarar görmeye başlar.

Çekişmeli Karşı Boşanma Davasının Asıl Dava ile Birlikte Görülmesi

Esas davaya karşılık olarak belirlenen süre içerisinde karşı dava açılabilir. Tarafların kusurlarının belirlenmesi, nafaka, yoksulluk nafakası, tazminat, velayet gibi konuların karar verilmesi ve buna benzer daha birçok dava varsa bunların hepsi daha adaletli bir sonuç için birlikte görülür. Tüm konuların asıl dava ile birlikte görülmesinin sonucunda daha doğru bir karar alınmasını sağlar.

Mirasçılar Sadece Çekişmeli Boşanma Davasını Devam Ettirebilir

Medeni Kanun gereği, boşanma davası devam ederken eşlerden biri ölürse; sağ eş yasal mirasçı olarak kabul edilmez. Bu durum ancak sağ olan eşin kusurlarının ispatlanması ya da ispatlanma olanağı olması durumunda gerçekleşir.

Anlaşmalı Boşanmanın Çekişmeli Boşanma Davasına Dönüşmesi Halinde Taleplerin Akıbeti

Boşanma davaları, anlaşmalı olarak açılabildiği gibi daha sonra insan hali gereği çekişmeli hale de gelebilir. Bu durumda mahkeme taraflara iddialarını sorar ve iddiaları doğrultusunda delil ve ispatlar sunulmasını ister. Eğer herhangi bir delil ve ispat sunulamazsa dava reddedilir.

Boşanma davaları anlaşmalı da olsa çekişmeli de olsa avukat oldukça önem teşkil eder. Özellikle nafaka velayet gibi konuların belirlenmesi ve şartların karara bağlanmasında avukatların yakaladığı detaylar önemlidir. Çekişmeliye dönem davalarda elde edilebilecek her türlü yasal delil elde edilmeye çalışılır. Çünkü çekişmeli davalarda, dava sonucundaki kararları en çok etkileyen durum kusur ve kusur oranıdır.

Zina Sebebiyle Çekişmeli Boşanma Davası

Zina, medeni kanunda belirtilen özel boşanma sebepleri arasında yer alır. Zina sebebiyle çekişmeli boşanma davası açılabilmesi için davacı tarafın zinayı öğrendiğinden itibaren en fazla 6 ay geçmiş olması gerekir. Örneğin 2 sene sonraya ait bir zina olayı sebebiyle boşanma davası açılamaz, delil olarak zaman aşımı sebebiyle kabul edilemez.

6 ay içerisinde açılan boşanma davasında, davacı zinayı ispatlayıcı delilleri hukuki yollarla sunarsa maddi ve manevi tazminat talep edebilir. Bu delillerin hukuk dışı olması durumunda mahkeme delil olarak kabul etmez ve ikinci bir dava açılması ve davalının şikayetçi olması söz konusu olabilir. Ancak davası eş, zina yapa eşini affederse artık dava reddedilir ve tekrar zina sebebiyle boşanma davası açılamaz. Örneğin zina öğrenildikten sonra tatile gidilmesi gibi durumlar davanın reddine sebep olur.

Hayata Kast

Kusura dayanan boşanma sebeplerinden olan hayata kast etme, eşlerin boşanma davası açması ve her türlü talepte bulunması için yeterli sebeptir. Eğer eşin akıl hastalığı varsa ve öldürmeye çalıştıysa bu hayata kast sebebine girmez. Akıl hastalığı sahibi olunması sebebiyle boşanma davası açılabilir.

Böyle bir durum yoksa davası eş, eşin kendini öldürmeye çalıştığını ispatlarsa boşanma gerçekleşir. Aynı zamanda davalı taraf çeşitli yaptırımlara da maruz kalabilir. Hayata kast, kesinlikle göz ardı edilmemesi gereken, iyi niyete bağlanmaması gereken bir boşanma sebebidir ve unutmayın ki telafisi de olmayabilen hatalardandır.

Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış Nedeniyle Boşanma Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme Nedeniyle Boşanma

Özel boşanma sebeplerinden olan kötü ve onur kırıcı davranışlar, boşanma sebepleridir ve bunların ispatlanması halinde boşanma gerçekleşir. Buna giren davranışlar, evden kovulma, herkesin içine aşağılanma, yok sayılma gibi davranışlardır. Haysiyetsiz hayat sürme ise, evlilik birliğine uymayacak şekilde yaşamak, başkalarıyla samimi ilişkiler, eve gelmeme, nerede kaldığının bilinmemesi gibi davranışlar örnek gösterilebilir. Bu sebeplerden herhangi birine istinaden açılan davalarda, ispat ve delil olması durumunda davalı ağır kusurlu olur ve boşanma gerçekleşir.

Terk Nedeniyle Çekişmeli Boşanma

Terk nedeniyle boşanma davası açılabilmesi için eşlerden birinin evini sebepsiz yere terk etmesidir. Herhangi bir ayrılık kararı bulunmayan eşlerden biri en az 6 ay evi terk etmiş olursa terk nedeniyle boşanma haklı olarak gerçekleşir. Bu durumda terk edilen taraf, tek taraflı olarak boşanma davası açabilir.

Akıl Hastalığı Nedeniyle Çekişmeli Boşanma

Akıl hastalığı, boşanma sebeplerinden biridir. Eşlerden birinin akıl hastalığı varsa bu dava açılmasını gerekli kılar. Medeni Kanun gereği boşanma davası açılabilen tek hastalık akıl hastalığıdır. Bunun dışındaki herhangi bir hastalık, haklı boşanma sebebi olarak kabul edilmez. Ortak yaşamın zor olması ve bazı durumlarda hayati tehlikenin olması gibi sebepler başta olmak üzere akıl hastalığı nedeniyle boşanma davasının açılması haklı sebeptir.

Örneğin akıl hastalığının olduğu bilinmeden bir evlilik gerçekleştiyse ve daha sonradan davranış ve hareketlerden bu durumun farkına varılırsa dava açılabilir. Burada akıl hastalığı raporunun uzmanlar tarafından verilmesi ve tespit edilmesi ispat niteliğinde görülüp boşanma gerçekleşir.

Dikkat Edilmesi Gerekenler!

Evlilik, çiftlerin hayatlarını birlikte geçirmek için girdikleri yoldur. Çiftler ortak bir yaşama adım atar. Ancak insan hayatı boyunca birçok şeyle karşılaşabilir. Birçok seçimler yapabilir. Bunlar, olumlu ya da olumsuz olarak boşanma ile sonuçlanabilir. Boşanma, tıpkı evlilik gibi olağan bir durumdur. Boşanma durumuna gelen çiftler, eğer aralarındaki sorunu çözemiyorlar ya da daha kötü hale getiriyorlarsa boşanmalıdır.

Boşanmanın ertelenmesi hem psikolojik hem de maddi olarak çiftleri daha da olumsuz etkileyip yıpratabilir. Bu yüzden anlaşmalı ya da çekişmeli şekilde boşanma davası açılmalıdır. Boşanma davalarında dikkat edilmesi gereken ve önem verilmesi gereken en önemli konu aslında avukat seçimidir. İyi bir avukat, sizin düşündüğünüzden de iyi bir sonuç almanızı sağlarken, yetersiz bir avukat mağdur olmanıza sebep olabilir.

Hem çekişmeli davada hem de anlaşmalı davada avukatların rolü büyüktür. Anlaşmalı davalarda protokolün incelenmesi ve yorumlanması konusunda da avukatlar oldukça önemlidir. Herhangi bir açık olması gibi durumları fark ederek önüne geçmeleri gerekir. Çekişmeli boşanma davalarında ise avukatların rolü yine büyüktür. Davacı olan tarafın avukatı sağlam ve kabul edilebilir deliller sunarken, davalı tarafım avukatı ise doğru ve zeki şekilde savunma yapmalıdır.

Boşanma davalarında, dava sonuçlandıktan sonda mahkeme tarafından verilen kararlara uyulması önemlidir. Örneğin nafakanın ödenmemesi, tarafların paylaşılacak taşınmazları ya da mallar satması veya kaçırması, çocuğu zorla alıkoyma ve göndermeme gibi durumlarda şikayetçi olunursa ciddi yaptırımlara maruz kalınır.

 

Boşanma Avukatı ve danışmanlık hizmeti almak için bizimle iletişime geçiniz!

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu