Genel

Aval Nedir?

Ticaret hayatında işlemlerin hızlı ve akıcı ilerlemesi esastır. Ticari işlerin hızlı ilerleyebilmesi için ise güvenilirlik önemlidir. Türk Ticaret Kanunu (TTK) ticaret hayatında ödemelerin güvenilirliğini sağlamak için çeşitli teminat sistemleri öngörmüştür. Aval de bunlardan biri olup TTK m.700’de düzenlenmiştir.

Aval Nedir?

Aval bir teminat türüdür. TTK’daki detaylı düzenlemeleri incelediğimizde avalin yalnızca kambiyo senetleri için kullanılabilen özel bir kefalet türü olduğunu görürüz. TTK uyarınca poliçe, bono ve çek kambiyo senedi niteliğindeki kıymetli evraklardır. Buna göre aval yalnızca poliçe, bono ve çekler için uygulanabilir. Aval ile kambiyo senedindeki taahhüdün bir kısmı veya tamamı için kefil olunmuş olur.

Kimler Aval Verebilir?

Poliçede veya bono imzası olan kişiler ile herhangi bir imzası olmayan 3. kişiler aval verebilir. Çek bu konuda diğer kambiyo senetleri olan poliçe ve bonodan ayrılır. Çeklerde muhatap olan banka aval veremez.

Aval Beyanı Nedir?

Aval beyanı aval vermenin şekil şartları arasındadır. TTK’da aval vermek için kullanılması gerekli olan kelimeler spesifik olarak belirtilmemiştir. Bununla birlikte “aval içindir” veya bununla eş anlamlı kabul edilebilecek ifadelerin kullanılması gerektiği belirtilmiştir. Buna göre “teminat olarak”, “tekeffül ettim”, “teminat olarak” gibi ifadeler aval için yeterli kabul edilecektir. Nitekim bu konudaki yerleşik Yargıtay içtihadı kambiyo senedi üzerinde yer alan “kefil” kelimesinin aval hükmünde olduğu yönündedir.

Eklemek gerekir ki senedin ön yüzünde aval beyanı olmaksızın atılan imza da TTK uyarınca aval olarak kabul edilir. Öte yandan aval beyanı olmaksızın senedin arka yüzüne atılan imza aval olarak kabul edilmez.

Aval Verenin Sorumluluğu

Aval vererek kambiyo borcuna yönelik teminat veren kişiye “avalist” denir. Avalist senet üzerindeki borçtan borçlu ile birlikte müteselsilen sorumlu olur.

Müteselsil sorumluluk borçluların her birinin senetteki borcun tamamından sorumlu olması ve alacaklının alacağı için borçlulardan dilediğine başvurabilmesi anlamına gelir. Buna göre aval veren senetteki borcun tamamından sorumludur. Senet hamili dilerse senedin tahsili için doğrudan aval verene başvurabilir.

Aval Verenin Sorumluluğu

Aval Verenin Hakları

Aval veren senet bedelini ödemesi durumunda senetten doğan hakların sahibi olur. Aynı zamanda senedin mülkiyet hakkı da kendisine geçer. Aval veren borcu ödediği için lehine aval verdiği kişiye başvurabilir. Aynı zamanda lehine aval verdiği kişiden önce senede imza atarak sorumluluk altına giren kişilere de başvurma hakkı bulunur.

Aval veren bu kişilerden ödediği bedelin tamamının yanı sıra ödeme tarihinden itibaren faizi isteyebilir. Ayrıca yapılan giderler de talep edilebilir. Poliçe bedelinin binde ikisini geçmemek kaydıyla komisyon ücreti istenmesi de mümkündür.

Aval ve Kefalet Arasındaki Farklar

Aval ve kefalet bir borca yönelik olarak şahsi teminat verme amacını güden hukuki işlemlerdir. Aynı amaca yönelik olan bu iki hukuki işlem arasındaki farklar ise şunlardır:

  • Kefalet bir sözleşme iken aval tek taraflı bir hukuki işlemdir.
  • Kefalet sözleşmesinin ilgili senet üzerinde gösterilmesi gerekmez. Aval ise kambiyo senedinin üzerine veya alonja yapılmalıdır. (Alonj kambiyo senedinin arkasında işlem yapmak için yer kalmaması durumunda senede eklenen kağıt parçasıdır.)
  • Kefalet sözleşmesinde kefilin sorumluluk altına girdiği miktar kefalet tarihinin yazıldığı el yazısı ile yazılmalıdır. Avalde ise aval tarihi ve avalin miktarı yazılması zorunlu değildir. Yalnızca kısmi aval söz konusu olduğunda miktar belirtilmesi gerekir.
  • Kefalet sözleşmesinde kefil borç sözleşmesi ilişkisi dışındaki 3. kişiler olabilir. Avalde ise 3. kişilerin yanı sıra ilgili senetteki kambiyo borçluları da aval verebilir.
  • Kefalette borçluya yöneltilebilen def’iler kefile karşı da ileri sürülebilir. Aval verene karşı ise yalnızca şahsi def’iler yöneltilebilir.

Aval Ne Demek Argo?

Aval kelimesi günlük hayatta TTK’daki anlamından çok uzak bir şekilde argo konuşmalarda kullanılır. Argo tabirinde aval aptallık derecesinde saf, bön gibi anlamlar taşır.

Avali Kim Verir?

Avali kambiyo senedinde imzası bulunan kişiler ile senet üzerinde imzası olmayan 3. kişiler verebilir. Yalnızca çek için istisnai bir durum söz konusudur. Muhatap banka çek için aval veremez.

Aval Ne Demek TDK?

Aval kelimesi Türk Dil Kurumu sözlüğünde şu şekilde tanımlanmaktadır: “Ticari senetlerde, ödemeden sorumlu olanların ödememesi durumunda üçüncü bir kişinin alacaklılara senet bedelini ödeyeceğine ilişkin verdiği güvence.”

Aval Nasıl Yapılır?

Aval senet üzerine veya senedin devamı niteliğindeki alonj üzerine yazılarak verilir. Aval kelimesi açıkça yazılabileceği bu minvalde kabul edilen diğer ibareler de kullanılabilir. Senedin ön yüzündeki aval için herhangi bir şey yazılmadan yalnızca imza atılması da yeterlidir. Sinan Eroğlu Hukuk ve Danışmanlık olarak kambiyo senetlerinin yanı sıra ticari işlemler ile ilgili doğabilecek her türlü hukuki sorununuzda danışmanlık hizmeti vermek ve yetkili makamlar önünde sizleri temsil etmek için deneyimli ekibimizle yanınızdayız.

Diğer davalar ve dava suçları için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu