Makaleler

Anlaşmalı Boşanma Davasında Nafaka

Nafaka, anlaşmalı boşanma davası süreçleri;

Evliliklerin boşanma ile sonuçlanması her iki taraf için yıpratıcı olabilir. Boşanma süreci beraberinde ekonomik sorunlar da doğurabilir. Bu bir süreci uzatmadan atlatmak isteyen eşlerin anlaşmalı boşanmalarda çok hızlı hareket ettiği ve aslında talep edebilecekleri haklarından feragat edip daha sonra pişmanlık yaşadığı ise sıkça görülür. Bu nedenle anlaşmalı boşanma davalarında eşlerin taleplerini dikkatlice düşünüp belirlemeleri, ileride başka uyuşmazlıklar yaşamamak adına önemlidir.

Anlaşmalı Boşanma Nedir?

Boşanmanın en hızlı yolu olan anlaşmalı boşanma, esasen hukuki bir sözleşmedir. Taraflar ortak bir karar vererek evliliklerini sonlandırma yoluna girerler. Yaptıkları protokol ile boşanmanın maddi ve manevi tüm yasal sonuçları konusunda ortak karar verir ve mahkemeye başvururlar. Anlaşmalı boşanma yoluna başvurabilmek için evliliğin en az 1 yıl sürmüş olması gerekir. Daha kısa süreli evliliklerin anlaşmalı boşanma ile sonlandırılması hukuken mümkün değildir.

Anlaşmalı Boşanmada Nafaka

Anlaşmalı Boşanma Davasında Nafaka

Anlaşmalı boşanma protokolünde yer verilmesi gereken konulardan en önemlisi elbette ki nafakadır. Nafaka talep eden taraf, nafaka miktarını mutlaka belirtmelidir. Bu noktada yoksulluk nafakası ve iştirak nafakası arasında ayrıma gitmek gerekir.

Yoksulluk Nafakası

Yoksulluk nafakası, boşanma nedeniyle yoksulluğa düşülecek olması nedeniyle diğer eşten talep edilen nafakadır. Bu konuda erkek veya kadın ayrımı yoktur. Eşlerden birinin yoksulluğa düşmesi bu nafakanın talep edilmesi için yeterlidir. Ayrıca talepte bulunan eşin hiçbir gelirinin olmaması aranmaz. Anlaşmalı boşanma sonrası yoksulluk nafakası bağlanmasını talep eden tarafın bu talebini boşanma protokolünde belirtmesi gerekir.

Ancak anlaşmalı boşanma davalarında taraflar en hızlı şekilde boşanmak isteyince karşılıklı olarak birbirlerinin her türlü koşulunu kabul edebilir duruma gelebiliyor. Sürecin hızlıca sonuçlanması yönündeki çabalar nedeniyle de bazı detaylar es geçilebiliyor. Bu nedenle anlaşmalı boşanma protokolünün titizlikle hazırlanması son derece önemli. Örneğin protokolde yoksulluk nafakası talebinde bulunmayan tarafın bu hakkından feragat ettiği kabul edilir. Dolayısıyla daha sonra tekrar dava açarak bu talepte bulunma hakkı olmaz.

Aynı şekilde diğer tarafa yoksulluk nafakası ödemeyi kabul eden eş, hayat şartlarında olağandışı bir değişiklik gerçekleşmediği veya diğer eşin yoksulluk durumu değişmediği sürece nafaka yükümlülüğünün kaldırılmasını talep edemez. Nitekim Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2008/10279 E. 2008/15022 K. ve 18.09.2008 tarihli kararında “Nafaka davasında; taraflar yaklaşık 34 yıllık evlilikten sonra anlaşmalı olarak boşanmış ve onaylanan anlaşma gereğince aylık yoksulluk nafakası verilmesi kararlaştırılmıştır.

Aradan yaklaşık 7 ay geçtikten sonra işbu nafakanın kaldırılması, olmazsa azaltılması istemiyle dava açılmıştır. Mahkemece, davalının asgari ücretin üzerinde yetim maaşı alması nedeniyle nafaka miktarı azaltılmıştır.

Oysa boşanmakla davalı kadının yetim maaşı alabileceği davacı tarafından öngörülebilir bir durum olup, davacı koca da bunu bilerek ve sırf boşanmayı gerçekleştirmek amacıyla yoksulluk nafakası ödemeyi kabul etmiştir. Buna rağmen nafakanın kaldırılması ya da azaltılması istemiyle dava açılması, hakkın kötüye kullanılması olduğu gibi, iyi niyetle ve ahde vefa ile de bağdaşmamaktadır. “ denilmiştir.

İştirak Nafakası

İştirak nafakası ise velayeti kendisine verilmeyen eşin çocuğun bakımı için diğer tarafa ödediği nafakadır. Bu nafakanın miktarı çocuğun barınma, beslenme, eğitim, sağlık vb. her türlü ihtiyacı göz önüne alınarak belirlenir. Anlaşmalı boşanma protokolünde tüm konularla birlikte çocuğun velayetinin kimde olacağının da belirtilmesi gerekir. Velayet kimde olacaksa o taraf eğer iştirak nafakası talep ediyorsa bunu da açıkça belirtmelidir.

Fakat yoksulluk nafakasından farklı olarak boşanma protokolünde talep edilmemiş olsa dahi, iştirak nafakası  daha sonra tekrar dava açarak talep edilebilir. Ayrıca anlaşmalı boşanma davası sırasında iştirak nafakası belirlendikten sonra bu miktar yeterli gelmezse, daha sonra yeniden dava açılarak nafaka miktarının arttırılması talep edilebilir. Zira burada çocuğun menfaati söz konusudur.

Anlaşmalı Boşanmada Nafaka Miktarı Nasıl Belirlenir?

Anlaşmalı boşanma protokolünde boşanmanın tüm sonuçları hakkında tarafların uzlaşmış olması gerekir. Bu uzlaşma, nafakanın en önemli konulardan biridir. Boşanma protokolünün muğlak ifadeler içermemesi, yoruma açık olmayacak ve herkesçe anlaşılabilecek şekilde net ifadeler kullanılarak kaleme alınması önemlidir. İleride yeni uyuşmazlıklara mahal vermemek adına protokolde her konunun açık bir şekilde belirtilmesi gerekir.

Nafaka miktarı her bir nafaka alacaklısı için ayrı ayrı ve net bir meblağ olacak şekilde belirtilmelidir. Nafaka miktarını belirlemek tamamen tarafların özgür iradelerine kalmıştır. Elbette ki bu noktada nafaka yükümlüsünün geliri göz önünde bulundurularak orta bir yolda buluşulur. Aksi takdirde zaten anlaşmalı boşanma yoluna başvurmak taraflar için imkansız hale gelir.

Eşler karşılıklı olarak birbirlerinden yoksulluk nafakası talebinde bulunmuyor ise bunu da açıkça belirtmeleri gerekir. Çocuk için ödenen iştirak nafakasında ise durum daha hassastır. Boşanma protokolünde velayeti alan eş iştirak nafakası talebinde bulunmadığını belirtse dahi, hakim bu konuda çocuğun menfaatini ayrıca inceler. Zira iştirak nafakası talep edilmemiş olsa bile hakim tarafından re’sen hükmedilebilen bir nafaka türüdür. Unutmamak gerekir ki taraflar her konuda anlaştıklarını beyan etmiş olsalar da hakim boşanma protokolünü detaylıca inceler ve mahkemece kabul edilip edilmeyeceğine hükmeder. Hakim tarafından uygun bulunmayan bir protokol ile anlaşmalı boşanma gerçekleşemez.

Sinan Eroğlu Hukuk ve Danışmanlık olarak, boşanma davası sürecini en kolay şekilde tamamlayabilmeniz ve hak kaybı yaşamamanız için deneyimli ve profesyonel ekibimizle yanınızdayız.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu