Makaleler

Anlaşmalı Boşanma Davasında Karar Ne Zaman Kesinleşir?

Anlaşmalı boşanma davası;

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 166’ncı maddesinin 2’nci fıkrasına göre evlilik en az 1 yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi hâlinde evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu hâlde boşanma kararı verilebilmesi için, hâkimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın malî sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Hâkim boşanmaya ilişkin anlaşmanın uygunluğuna karar verirse boşanmaya karar verecektir.

Kısa Karar ve Gerekçeli Karar Nedir?

Türkiye’deki hukuk davaları genel olarak ön inceleme, tahkikat, sözlü yargılama ve hüküm aşamalarından oluşur ve dava boyunca uyuşmazlık konusuyla ilgili birçok karar verilmektedir. Davanın ön inceleme ve tahkikat aşamalarında sulh durumları sorulur, deliller toplanır. Tüm delil toplanmasının ardından sözlü yargılama aşamasına geçilir ve taraflardan davayla ilgili son sözleri sorulur.

Bu aşamadan sonra mahkemenin hüküm kurma aşamasına geçilir ve toplanan deliller de dikkate alınarak davaya ilişkin hüküm son duruşmada açıklanır. Bu doğrultuda mahkeme usul ile esas bakımından bir değerlendirme yapar ve davanın reddine veya kabulüne kararı vererek taraflara duruşmada tefhim olunur. Hükmün tefhimi, hüküm sonucunun duruşma tutanağına geçirilerek okunması suretiyle olur. Bu son duruşmaya ait tutanaktaki gerekçesi olmayan kararlara kısa karar denir.

Davanın son duruşmasında verilen gerekçesiz kısa karar tarafların denetimine elverişli değildir. Bu denetim mekanizmasının sağlanabilmesi, kararın verilme nedenlerinin anlaşılabilmesi ve delil değerlendirilmesini gösteren, karara karşı kanun yolunu ve süresini içeren açıklamalı bir karara ihtiyaç duyulmaktadır. Buna ilişkin bilgileri içeren karara da gerekçeli karar denir. Kısa karar açıklandıktan sonra 1 ay içinde gerekçeli kararın yazılması gerekir. Gerekçeli karar ile kısa karar arasından bir çelişki olamaz.

Anlaşmalı Boşanma Davasının Kesinleşmesi

 

Aile Mahkemesi tarafından verilen boşanmaya ilişkin gerekçeli kararının Tebligat Kanunu’nda belirtilen usule uygun olarak tebliğ edilmesi gerekmektedir. Gerekçeli karar taraflara tebliğ etmesi ile birlikte istinaf kanun yoluna ait olan 2 haftalık başvuru süresi başlar. Bu 2 haftalık süre içerisinde tarafların her ikisinin de gerekçeli kararı istinaf etmemesi halinde boşanmaya ilişkin gerekçeli karar kesinlik kazanacaktır ve kesin hüküm teşkil ettiğinden dolayı aynı konu, aynı taraflar arasında tekrar dava konusu edilemeyecektir.

Anlaşmalı Boşanma Davasında Karar Ne Zaman Kesinleşir?

Taraflar bu süreci kısaltmak istiyorlarsa ilgili aile mahkemesine istinafa ilişkin başvuru haklarından feragat ettiklerini bildiren dilekçeyi sunabilirler ve kesinleşme sağlanır. Bazı durumlarda, aile mahkemelerinde kararlar yazılırken kararlar anlaşma protokolüne uygun olmadan verilebilir. Kişilerin bu durumlarda hak kaybı yaşanmaması adına hükmü istinaf ve gerekirse temyiz etmeleri gerekmektedir. Hükmün kesinleşmesi için kanun yollarının tüketilmesi beklenmelidir. Kesinleşme hallerinin hepsinde kesinleşme şerhi ile dosyanın kesinleştiği ortaya konur.

Anlaşmalı Boşanma Davasında Karar Kesinleşme Tarihi

Anlaşmalı boşanma davalarında yapılan tüm işlemler kesinleşme zamanı üzerinde etki doğurur. Taraflardan biri anlaşma protokolü ile dava dilekçesini mahkemeye sunar, mahkeme tensip tutanağı düzenleyerek karşı tarafa dava dilekçesini tebliğ eder ve duruşma tarihi tayin eder. Gerekli görülen işlemlerin yapılmasının ardından gerekçeli karar açıklanır ve gerekçeli kararın da tebliğ gerekir.

Tüm bu dava süreci boyunca mahkemenin tebligatları zamanında ve usulüne uygun yapıp yapmadığı, duruşma tayinin ne zamana konduğu, gerekçeli kararın ne zaman yazıldığı, hükmün kanun yoluna götürülüp götürülmediği gibi tüm hususlar anlaşmalı boşanma davasının kesinleşme zamanının da belirlenmesinde önem taşımaktadır. Bu nedenle anlaşmalı boşanma davasının başında dava açıldıktan ne kadarlık bir süre içinde kesinleşeceğini baştan söylemek mümkün değildir. Anlaşmalı boşanma davasının kesinleşme tarihi davanın açılacağı mahkemeye göre değişkenlik gösterecektir.

Konuyla ilgili daha öncesinde Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir?ve Anlaşmalı Boşanma Davasında Nafakabaşlıklı yazılarımıza sitemizden ulaşabilirsiniz.

Sinan Eroğlu Hukuk ve Danışmanlık olarak profesyonel ve deneyimli ekibimizle, anlaşmalı boşanma davası ile ilgili her türlü hukuki sorununuzda sizlere yardımcı olmak için buradayız.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu