Makaleler

Anlaşmalı Boşanma Davası ve Dilekçesi 2024

Anlaşmalı boşanma davası 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu 166. Maddesinin 3. Fıkrasında düzenlemiş olup en kısa tanımıyla eşlerin boşanma ile ilgili tüm hukuki sonuçlar üzerinde uzlaşarak açılan boşanma davasıdır.

Anlaşmalı Boşanma Davasının Şartları Nelerdir?

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu 166. Maddesinin 3. Fıkrasında anlaşmalı boşanmanın gerçekleşebilmesi için kanunu koyucunun aradığı bir takım koşullar bulunmaktadır. Kanun koyucunun aradığı şartları kısaca inceleyecek olursak;
anlasmalibosanmadavasi2

Evlilik En Az Bir Yıl Sürmüş Olmalıdır

Anlaşmalı boşanma davası açılabilmesi için evliliğin en az 1 yıl sürmüş olması gerekir. Kanun koyucunun aradığı 1 yıllık sürenin başlangıcı resmi nikâh tarihinden itibaren hesaplanmaktadır. Taraflar arasında imam nikâhı, nişanlılık ya da birlikte yaşama gibi hallerde geçen süre 1 yıllık süreye dâhil edilemez.

Taraflarca Mahkemeye Anlaşmalı Boşanma İçin Başvurulmalıdır

Anlaşmalı boşanmanın gerçekleşebilmesi için kanun koyucunun aradığı ikinci önemli şart, eşlerin birlikte dava açması veya bir eşin açtığı davayı diğer eşin kabul etmesidir. Buna göre eşler birlikte karar alarak ve ortak bir dilekçe ile mahkemeye müracaat ederek anlaşmalı boşanma davası açabileceği gibi eşlerden birinin usulüne uygun olarak açmış olduğu boşanma davasındaki tüm talepleri diğer tarafın kabul etmesi ile de anlaşmalı boşanma gerçekleşebilir.

Taraflarca Mahkeme Huzurunda Boşanma İradesinin Açıklanması Gerekmektedir

Taraflar ister avukatları aracılığı ile temsil ediliyor olsun ister davayı kendileri yürütüyor olsun, her durumda taraflar boşanma iradelerini hâkim huzurunda bizzat açıklamaları gerekmektedir. Eşler boşanma davasına katılmak zorundadırlar. Burada amaç, hâkimin eşlerin iradelerini serbestçe açıkladıklarına kanaat getirmesini sağlamaktır. Bu konuda hâkime takdir yetkisi verilmemiştir yani taraflar bizzat dinlenmeden anlaşmalı boşanmaya karar verilemez.

Hâkimin, Taraflarca Hazırlanan Protokolü Uygun Bulması Gerekir

Bir diğer koşul ise eşlerin boşanmanın mali sonuçları ve varsa çocukların durumu konusunda da anlaşmış olmalıdırlar. Tarafların, hâkime sunmuş oldukları protokolün maddi-manevi tazminat, nafaka, çocukların velayeti, çocuklar ile kişisel münasebet gibi hususların düzenlenmesi ve bu düzenlemenin hâkim tarafından uygun bulunması gerekir. Hâkim gerek görürse bu şartlarda değişikliğe gidebilir. Ancak hâkimin yapmış olduğu bu değişiklikler taraflarca kabul edilmesi durumunda anlaşmalı boşanma gerçekleşebilir. Aksi durumda dava çekişmeli boşanma davasına döner.

Anlaşmalı Boşanma Davasında Avukat Tutma Zorunluluğu Var Mıdır?

anlasmalibosanmadavasi3
Tarafların anlaşmalı boşanma davasında avukat tutma zorunluluğu bulunmamakla birlikte yukarıda saydığımız hususlar teknik bir takım prosedürler içerdiğinden hak kaybı yaşanmaması için sürecin boşanma alanında uzman bir avukata takip edilmesini tavsiye etmekteyiz.

Özellikle internet ortamında hazır doküman olarak indirilen pek çok anlaşmalı boşanma protokolü ve anlaşmalı boşanma dilekçesinde genellikle pek çok hatalı husus bulunduğundan ileride ciddi sorunlar ortaya çıkabilmektedir. Bu sebeple bu tip hassas hukuki işlemlerin bir avukat yardımıyla yürütülmesi taraflar için en sorunsuz yoldur.

Aliağa boşanma avukatı olarak tüm aile hukuku sorularınızda hukuki işlemlerinizde bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu