Genel

Adli Para Cezası ve İnfazı

Adli para cezası ve infazı adli olaylarda insanların karşılaştığı bir durumdur. Bu nedenle cezanın ve infazının içeriğinin bilinmesi gerekir. Cezanın hangi durumlarda alınacağı, miktarı, ödeme yeri ve örnek Yargıtay kararları ceza ile ilgili öğrenilmesi gereken konuları oluşturur. Bu konulara ait sorular hazırladığımız içerikte cevap bulacaklardır.

Adli Para Cezası Nedir?

Türk Ceza Kanunu’nun suç işlemiş olan kişilere uyguladığı maddi yaptırıma adli para cezası denir. Bu ceza ile kişinin işlediği suça karşılık özgürlüğünü kısıtlayacak hapis cezası almasının önüne geçilmiş olur.

Bir kişinin suça karşılık adli para cezasını ödemesine karar verilmesiyle ilgili şartlar kanunun 52.maddesinde açıkça belirtilmiştir. Bu sayede görülen ceza hukuku davalarında mahkeme suç durumuna göre cezanın maddi olarak karşılanmasını talep eder.

Adli para cezasının ödenmesine karar verilmesi ve kişinin ilgili ceza tutarını ödemesiyle suç karşılığı yükümlülük yerine getirilmiş olur. Kişinin ödediği ceza tutarı ise devlet hazinesine aktarılır.

Danışmanlık hizmeti almak için hemen avukata sor sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Adli Para Cezası Çeşitleri Nelerdir?

TCK 52.madde gereğince yargılaması süren bir kişinin 4 yöntemle adli para cezası ödemesine karar verilir.

Cezanın uygulandığı 4 yöntemin detayları şu şekildedir;

 • Doğrudan verilme yöntemi: Kanunda bir suçun cezasının karşılığı adli para cezasının ödenmesi ise hakimin kararı bu yönde olmak zorundadır. Yani hakim kendi kararıyla para cezası yerine hapis cezasına karar veremez.
 • Hapis cezasından çevrilme yöntemi: Suç karşılığında öngörülen cezanın hapis cezası olması mümkündür. Ancak bu karara rağmen cezanın adli para cezasına çevrildiği durumlar vardır. Örneğin taksirle bir suç işlenmişse hapis süresi fark etmeksizin cezanın adli para cezasına dönüştürülmesi mümkündür. Ancak bunun için şartların oluşması ve hakimin takdiri etkilidir. Kişi kasten uygulamışsa 1 yıldan az olan hapis cezalarının para cezasına dönüştürülmesi mümkündür. Ancak hakimin bu kararı alması yönünde herhangi bir mecburiyet yoktur.
 • Seçenek olarak verilme yöntemi: Suça karşılık para cezası ve hapis cezası yaptırımları uygulanır. Adli para cezasının böyle bir seçenek oluşturması durumunda cezanın maddi olarak karşılanması daha doğru bir yöntem olur.
 • Hapis cezasıyla birlikte verilme yöntemi: Suç türüne göre yargılanan kişinin iki cezayı birden alması mümkündür. Bu davalarda ilgili kişiye hep para cezası hem de hapis cezası verilir. Kişi her iki cezanın karşılığını da ödediğinde cezasını çekmiş olur.

Bu yöntemler şartlara bağlı olarak kullanılır ve kişinin cezayı ödeme yükümlülüğü ortaya çıkar. Kişi kendisine isnat edilen adli para cezasını ödemezse bunun karşılığı olan yaptırımlar uygulanır.

Adli Para Cezasının Miktarı

Adli para cezası ne kadar? Yargılandığı davada cezayı ödeme ihtimali olan kişilerin öğrenmesi gereken bir konudur. Bu para cezasının tutarı günlük olarak hesaba alınır. Bunun içinse ilgili suça karşılık gelen gün sayısının belirlenmesi gerekir.

Gün sayısının belirlenmesinin ardından ödeme yapacak kişinin maddi durumu göz önüne alınarak günlük bedel belirlenir. Bu bedel 20-100 TL aralığında görülen bir bedeldir. Tutarın en az 5 en fazla 730 günlük olarak ödenmesine karar verilir. Ancak hakim tarafından sınır belirtilmişse ona göre hesaplama yapılır. Gün sayısının 730 günü aştığı durumlarda hakim daha yüksek bedel ödenmesine karar verir.

Hapis Cezası Adli Para Cezasına Çevrilebilen Suçlar

Suçu nedeniyle hapis cezası alması gereken bir kişinin alacağı ceza adli para cezasına çevrilebilir. Suç kasten işlenmişse 1 yıl ya da 1 yıldan az süreyle verilen hapis cezasının para olarak ödenmesine karar verilebilir. Suç taksirle işlenmişse hapis cezası süresine bakılmadan adli para cezası ödemesine hükmedilir.

Hapis cezası alması gerekirken adli para cezasının verilmesi uygun görülen suçlardan bazıları şunlardır; hırsızlık, dolandırıcılık, iftira, hakaret, mala zarar verme, kasten yaralama, özel hayatı ihlal etme, taksirle yaralama, yalan tanıklık, iftira, imar kirliliği ve özel belge sahteciliği suçlarıdır.

Hapis Cezasının Adli Para Cezasına Çevrilmesinin Şartları

Taksirli veya kasten işlenen suçların tamamında hapis cezasının adli para cezasına çevrilmesi mümkün değildir. Yaptırımın değişmesi için şartların yerine getirilmiş olması gerekir.

İlgili şartlar şunlardır;

 • Hükümlü kişinin ekonomik durumu
 • Hükümlü kişinin sosyal durumu
 • Hükümlü kişinin davranışları
 • Hükümlünün suçu işleme özellikleri
 • Hükümlünün suçu nedeniyle pişman olması

Bu şartlar sağlandığında hakimin hapis cezası yerine adli para cezasının ödenmesine karar vermesi mümkündür. Kişinin şartların çoğunu yerine getirmesi ancak ekonomik durumunun uygun olmaması durumunda hapis cezasına karar vermesi de mümkündür.

Dolandırıcılık Suçunda Adli Para Cezasının Belirlenmesi

Dolandırıcılık suçu işlendiğinde yaptırım olarak adli para cezası verilmesi mümkündür. Bu yaptırım tercih edilecekse öncelikle ceza günü belirlenir. Ceza günü belirlendikten sonra yapılan dolandırıcılık durumuna göre suçlunun kazandığı menfaat oranına göre para miktarı belirlenir.

Bu miktarın menfaatin en az 2 katı tutarı olması gerekir. Adli para cezasına çevrilme olayı dolandırıcılık türlerinin tamamında geçerli değildir. Bir kişi nitelikli dolandırıcılık suçu işlemişse hapis cezası alması gerekir.

Adli Para Cezası Taksitlendirme

Türk Ceza Kanunu tarafından kişilerin adli para cezalarını ödemesi için taksitlendirme imkanı verilmiştir. Bu imkandan yararlanılması için hükümlü kişinin cezayı ödeyebilecek maddi gücünün yetersiz olması gerekir. Bu durumda cezanın maksimum 2 yıllık süre içinde taksitler halinde ödemesi gerekir. Cezanın ödenmesi için uygulanacak taksit sayısı ise minimum 4 taksit olmak zorundadır.

Cezanın taksitlendirme kararının mahkeme sırasında alınmış olması gerekir. Taksitlendirme kararını verebilecek kişi ise yetkili mahkeme hakimidir. Hakim tarafından bu yönde karar verilmemişse hükümlü kişinin ceza ödemesinin üçte birini gerçekleştirmesi ve kalanı için taksit isteğini belirtmesi gerekir.

Bunun içinse cumhuriyet başsavcısına gitmesi gerekir. Böylelikle kalan tutarın 1 aylık sürelerle taksitlendirilmesi mümkün olur. Kişinin kanuni taksitlendirme hakkından yararlanabilmesi için hükmün verildiği 1 aylık süre içinde talebini iletmesi gerekir.

Adli para cezası taksitlendirme dışında ödeme güçlüğü çekecek kişiler için erteleme imkanı da vardır. Ertelemenin yapılması için yine ekonomik duruma bakılır ve maksimum 1 yıl süreyle cezanın ödenmesi ertelenir.

Adli Para Cezası Nereye Ödenir?

Adli para cezası nereye ödenir? Mahkemece adli para cezasına çarptırılan kişilerin cevap aradığı sorudur. Ödemenin yapılacağı yeri belirtmeden önce ödeme işlemindeki prosedürleri açıklamak gerekir.

Adli para cezası ödemelerinin yapılması için hükmün kesinleşmesi şarttır. Hüküm kesinleştiğinde mahkeme tarafından İnfaz Savcılığı’na adli para cezası tahsil edilmesi gerektiğini belirten yazıyı gönderir.

Savcılık bu yazıyı aldıktan sonra gerekli düzenlemeleri yaparak yargılanan kişi adına ödeme emri gönderir. Ödeme emrini alan kişi İnfaz Bürosu’na gider ve ödeme için hazırlanan bir yazı alır. Bu yazıyla birlikte Vergi Dairesi’ne gider. Ödeme yapılır ve dekont alınarak yeniden İnfaz Bürosu’na gidilir. Dekont büroya teslim edilir ve ceza ödenmiş olur.

Hükmün verilmesi ve ödeme emrinin alınması ortalama 1-2 aylık süre içerisinde gerçekleşir. Ödeme emrini alan kişinin ise maksimum 30 gün içinde ödemesini yapması gerekir.

Adli para cezası sicile işlenir mi? Evet işlenir ancak bu geçici olarak gerçekleşir. Ceza kararının verilmesi ile sicil kaydına cezanın işlenmesi sağlanır. Ödeme yapılana kadar kayıt kalır. Ödeme tamamlandıktan sonra sicil kaydı kendiliğinden silinir. Kaydın silinmediği görülürse dilekçe yazılarak cezanın ödendiği ve kaydın silinmesi yönünde talep iletilebilir.

Adli Para Cezası Nedir?

Adli Para Cezasının Ödenmezse Ne Olur?

Yetkili mahkeme tarafından uygun görülen adli para cezası ödenmezse cezası hapis cezası olarak değiştirilir. Buna bağlı olarak da kişinin kamu yararına çalışması uygun görülür. Hükümlü ceza miktarına göre belirlenen gün sayısınca çalışma yapar.

Çalışma süresi ise 2-8 saat aralığında değişir. Hükümlünün çalışma konusundaki kurallara uymaması durumunda ise cezasını hapiste çekmesine karar verilir. Para cezası alan kişi çocuksa hapis cezası almaz. Ancak paranın ödenmesi yönünde çalışmalar yapılır.

Adli Para Cezası Yargıtay Kararları

Suça karışan sanık hakkında hakim adli para cezası ve hapis cezası seçeneklerinden hapis cezasını yaptırım olarak belirlemiştir. Söz konusu suç 1 yıldan az olduğu için daha sonra bu ceza adli para cezasına çevrilmiş olup bu aşamada aykırı çalışma yapılmıştır. Bu çalışmanın geçersiz olduğu Yargıtay tarafından yasada yer alan 50-2 madde dikkate alınarak kararın bozulmasına karar verilmiştir.

Sonuç

Adli para cezası Türk ceza yaptırımlarından biridir. Maddi özellikli olan bu yaptırım taksirli ve kasıtlı suçlarda uygulanır. Uygulamanın yapılması için mahkemece bu yönde karar verilmesi gerekir. Bu sayede belirlenen sürede ceza ödemesi yapılarak suç karşılığı ödenmiş olur.

Uzman sinaneroglu.av.tr avukatları adli para cezasıyla ilgili sizlere bilgi vermek için bu içeriği hazırlamıştır. Konuyla ilgili detayları bulabileceğiniz bu içerikten ceza türünü kavrayabilirsiniz. Ayrıca aklınıza takılan sorularınız kalırsa hizmet alarak ceza hükümlerini, erteleme veya taksitli ödeme durumlarını öğrenebilirsiniz. Buna ek olarak diğer hukuk alanlarında uzman desteği alarak hukuki haklarını öğrenebilir ve haklarınızı arayabilirsiniz.

Sık Sorulan Sorular

Hangi Suçlarda Adli Para Cezasının Verilmesi Mümkündür?

İftira, dolandırıcılık, hırsızlık, kasten yaralama, özel hayatı ihlal ve yalancı tanıklık gibi suçlarda adli para cezasının verilmesi mümkündür.

Adli Para Cezası 2023 Ücretleri Ne Kadardır?

2023 yılında kişilerden talep edilen adli para ceza ücretleri 20-100 TL aralığında görülür.

Adli Para Cezaları Taksitle Ödenir Mi?

Adli para cezalarının taksitle ödenmesi mümkündür. Taksit aralığı ise 4-24 taksit şeklindedir.

İlgili Makaleler

4 Yorum

 1. Eşim tahliye kararının çıktığını bilmediği bir kafeterya devrini aldı.bizden önce dükkan sahibi ile kafe sahibinin arasında kira ödemediği gibi anlaşmazlıklar olmuş.eşim kafeyi alırken elden büyük miktarda nakit vermiş kalanı çek vermiş.kafeyi almaktan vazgeçmiş parasını istemiş kafe sahibi harcadım geri almam demiş.eşimin verdiği rakamlar o zamanın şartlarında devir değil mülk parası vermiş farkında olmadan.çekelerden birini ödedi fakat diğerinde bilmediği birleyen olmuş banka ödeme yapmamış karşılıksız olmuş sanırım hesapta para olmadığı için.ödeme sözü verdik çekle ilgili ama kafe kar değil bizi daha çok hersey bozuk makinalar vs olduğu için iyice zarar ettik borçu ödeyemedik.eşim 3 ay tazyik hapsi aldı suan içeride.içeri girdiği gün 2.bir ceza geldi aynı çekle ilgili biri ödeme sözünü tutmadığı için diğeri karşılıksız olduğu için.o ceza adli paraya çevrildi tutar 400 bin tl olarak.durum şu ki içerideyken bu parayı ödeyemez taksit istedi oda aylık 40 bin yaptılar bu çek olaylarından sonra iş yerlerimiz kapandı iflas ettik ama bunu nasıl izah edicez ödeme için taksiti çoğaltmak istiyoruz her dilekçe red veriyor.hiç bir imkan sağlamıyor.içeriden tazyik hapsinden çıkmadan ödeyemeyeceği için çıkamayacak.ne kadar yatacağına belli değil infazı tazyik hapsi bitince başlayacak.Bir anda içeri girmesi ile 3 tane daha kundakta olan bebeğimle açlık sınırında kaldık.ödeme emri ile ilgilide tarih yanlış yazılmış içerideyken tebligat gelmiş ama ödeme emri bir ay öncesi tarih atmış gününde geçmiş olmuş oldu lütfen yardım edin ne yapabilirim.?aslında kafe sahibi hakkını fazlasıyla aldı bizde geçen sene onun arabasını yaptık Porsche marka 200 bin kadar fatura kesildi oda bize ödeme yapmadı aslında.icra takibi başlattım adresi bulunamamış tebliğ edilememiş.kanunlar çok tuhaf şucluya az ceza verirler sicili temiz olada hiç insaflı olmazlar ne yapmam gerek lütfen

 2. Para cezasını ödeyemediğimiz için hapis cezası almış olan biri firar ettikten sonra para cezası ödenirse tahliye edilir mi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu