Genel

6284 Sayılı Kanun Nedir? Maddeleri Nelerdir?

6284 sayılı kanun, şiddetin önlenmesi amacıyla alınacak tedbirleri düzenleyen bir kanundur. Ülkemizde şiddet olaylarının her geçen gün artmasıyla birlikte 6284 Sayılı kanunda zaman zaman gündeme geliyor.

Kadınların şiddete maruz kalmaları durumunda ne yapmaları gerektiğini ve hangi haklara sahip olduklarını ortaya koyuyor. Son günlerin en çok araştırılan konularından biri haline geldi. Kadınların 6284 sayılı kanun sayesinde kazandığı haklar mevcuttur.

Danışmanlık hizmeti almak için hemen avukata sor sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

6284 Sayılı Kanun Nedir?

6284 nedir bu kanun, kadınların, çocukların, ailelerin, şiddet mağduru veya şiddet riski altındaki kişilerin korunması ve bu mağdur bireylere yönelik her türlü şiddetin önlüne geçilmesi amacıyla alınacak tedbirleri düzenleyen bir kanundur.

6284 sayılı kanun kimleri kapsar, kadınları, çocukları, aileleri, istenmeyen ve ısrarlı takip mağdurlarını koruyarak, şiddete maruz kalan veya şiddete maruz kalma riski taşıyan kişilere yönelik şiddetin önlenmesine yönelik adımlar atıyor, alınması gereken önlemleri düzenliyor. Kanunda Şiddet; Bu, fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik zarara veya acıya neden olan veya neden olması muhtemel olan davranışları ifade eder.

6284 Sayılı Kanun’un Kapsamı

6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Hakkında Kanun, halk arasında 6284 Sayılı Kanun olarak bilinmektedir. Bu kanun 20 Mart 2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

6284 sayılı Kanun, ailelerin korunması ve kadına yönelik şiddetle etkin mücadeleye yönelik somut uygulama mekanizmalarının oluşturulması açısından ulusal mevzuattaki en etkili ve kapsamlı belgedir.

6284 Sayılı Kanun’un temel hukuki enstrümanı, herhangi bir belgeye veya delile gerek kalmaksızın, talep, bildirim veya resen yargılama yoluyla şiddet mağdurları lehine koruyucu tedbir alınmasına olanak sağlamasıdır.

Tedbir Kararlarına İtiraz Etmek Mümkün Müdür?

6284 sayılı Kanun uyarınca ihtiyati tedbir kararına itiraz edilebilir. İtirazların, iptal kararının ilgili taraflara duyurulması veya tebliğ edilmesinden itibaren iki hafta içinde yapılması gerekmektedir. Temyiz mercii aile mahkemesidir. İtiraz yetkisi bulunan aile mahkemesi bir hafta içinde karar verecek. İtirazlara ilişkin kararlar kesindir.

Tedbir Kararlarına İtiraz Etmek Mümkün Müdür?

6284 Sayılı Kanun’dan Hangi Durumlarda Yararlanılabilir?

6284 Sayılı Kanunda Şiddet; Fiziksel, psikolojik, cinsel veya ekonomik zarara veya acıya neden olan veya neden olması muhtemel davranışı ifade eder. Bu nedenle şiddet sözcüğünü yalnızca yenilgi olarak değerlendirmemek gerekir.

6284 Sayılı Kanuna göre aşağıdaki fiiller temel olarak şiddet sayılmaktadır:

  • Hakaret, birinin önünde küçük düşmek, Birini istenmeyen bir zamanda belirli bir şekilde seks yapmaya zorlamak ihtiyaçlar için yeterli mali yardımın sağlanamaması,
  • Arkadaş olduğun birine müdahale etmek hakaret, öldürme, yaralama veya sakatlama tehditleri,
  • Komşular, arkadaşlar, akrabalar vb. ile görüşmelere izin vermemek,
  • Kazanılmış olan paraya el koymak,

Listelenen eylemler kanuna göre şiddet olarak değerlendirilir. Dolayısıyla bu tür eylemlere maruz kalmanız durumunda 6284 sayılı kanun maddeleri ile belirtilen tedbirler alınabilir. Üstelik şiddet mağdurunun yanı sıra çocukları, annesi, kız kardeşleri veya yakınları da şiddetten zarar görebilmektedir. Kanun bu kişilere hukuki koruma da sağlıyor.

6284 Sayılı Kanun Kapsamındaki Haklar Nelerdir?

6284 sayılı yasa Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Hakkında Kanun, Türkiye’de aile içi şiddetin önlenmesi ve mağdurların korunması amacıyla çıkarılan bir kanundur. Mağdurlara bu yasa kapsamında pek çok hak tanınıyor.

Bu haklar şunları içerir:

  • Mağdurun Korunması: Bu kanun, aile içi şiddet mağdurlarının fiziksel, psikolojik, cinsel ve mali açıdan korunmasını amaçlamaktadır.
  • Gizlilik Kararı: Mağdur, şiddeti uygulayan kişi hakkında koruma kararı alınması için mahkemeye başvurabilir. Bu karar, failin mağdura yaklaşmasını, onunla iletişim kurmasını veya belli bir mesafeyi aşmasını yasaklayabilir.
  • Acil Barınma: Mağdurlar ihtiyaç duymaları halinde devletin sağladığı acil barınma imkanlarına başvurabilir. Bu barınaklar, devam eden şiddet durumlarında mağdurlara geçici koruma sağlar.
  • Acil önlemler: Şiddet durumunda polis veya askeri polis, mağdurun talebi üzerine hızla müdahale edecek ve şiddeti durdurmaya çalışacaktır.
  • Hukuki yardım: Mağdurlar ücretsiz hukuki yardıma erişebilir. Bu hizmetler mağdurların yasal haklarının korunmasına yönelik hukuki hizmetleri içerir.

Uzaklaştırma Kararı

Mağdurların, istismarcı kişinin yaşadıkları ortak apartman dairesinden uzaklaştırılmasını talep etme hakları vardır. Bu nedenle yargılama süresi boyunca mağdurun çocuklara ve mağdurun ortak konutuna, işyerine ve okuluna yaklaşması yasaklanacak ve mağdur, ortak konutta yaşamaya devam edecek. Ancak ciddi bir hayati tehlike varsa acil barınakta kalmak gibi çeşitli koruma önlemlerine başvurmak daha hızlı ve güvenli bir seçenek olabilir.

Uzaklaştırma Kararı

Geçici Koruma (Yakın Koruma) Kararı

Şiddet mağduru veya şiddete maruz kalma riski ya da tehdidi altında bulunan kişi, geçici koruma (yakın koruma) talebinde bulunabilir. Kişi, şiddet uygulayan yahut uygulama olasılığı bulunan kişinin zarar vermesinden kuşku duyuyorsa, dışarı çıktığında, işe giderken vb. durumlarda kendisine eşlik edecek bir polisin görevlendirilmesini talep edebilir.

Mağdurun aile mahkemesine veya cumhuriyet savcılığına gönderilmeden de kişisel korumaya karar verilmesi mümkündür. Ayrıca acil müdahaleyi gerektiren durumlarda en yakın polis veya jandarma sıkı koruma sağlamakla yükümlüdür.

Sığınak Talebi

Şiddet mağduru kişinin evi dışında veya bir yakınının evi dışında acil olarak kalacak güvenli bir yere ihtiyacı varsa, kendisi ve çocukları için halihazırda ikamet ettiği veya başvurduğu şehirde güvenli ve konforlu bir barınma yeri bulunabilir. Başka bir şehre atanan konaklama adresiniz gizli tutulacak ve siz talep etmediğiniz sürece kimseyle paylaşılmaz.

Konaklama talebinin şikayette bulunmayı, uzaklaştırma kararı almayı veya saldırı iddiası gibi şiddete ilişkin delil sunmayı gerektirmediğini özellikle vurgulamak gerekir. Ayrıca ŞÖNİM, karakol veya kaymakamlık başvuru sahibini derhal kalacak yere yerleştirmekle yükümlüdür. Bu yükümlülüğün yerine getirilmesi için aile mahkemesi kararına gerek yoktur.

Ulaşım Engeli Talebi

Şiddet mağdurları, faillerinden kendi yollarından çekilmelerini isteyebilir. Şiddet mağdurları, şiddet uygulayan kişinin artık telefon, sosyal medya, e-posta veya başka yollarla kendileriyle iletişime geçmemesini talep edebilir. Karakol, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi ve Cumhuriyet Başsavcılıklarına ulaşım engeli talebi için başvurulabilir.

Adres Bilgilerinin Gizlenmesi İstemi

Kişinin can güvenliği risk altındaysa veya şiddet uygulayan bir failden kaçıyorsa, kişi, kamuya açık tüm kayıtlarda kimlik ve adres bilgilerinin gizli tutulmasını talep edebilir. Bu talebin amacı şiddet uygulayan bireylerin, nüfus kayıt sistemleri, sağlık sigortası kayıtları, çocuk okulları ve diğer kamu kayıtları aracılığıyla mağdurlarının adres bilgilerine erişmelerinin engellenmesidir.

Başvuru sahiplerinin adres ve kimlik bilgilerinin gizli tutulmasını istediklerini açıkça belirtmeleri ve bu gizliliğe ilişkin bir kararın Aile Mahkemesi tarafından verilen karar metninde açıkça yer almasını talep etmeleri gerekir.

Kimlik Bilgilerinin Değiştirilmesi Talebi

Can güvenliği risk altında olan herkes kimliğinin değiştirilmesini talep edebilir. Bu bağlamda yeni soyadları ortaya çıkabilir. Ancak bu kararın, ilgili kişilerin hayatlarında köklü ve temel değişiklikleri içerdiğini de belirtmek gerekiyor. Bu, önceki kimliğiniz kapsamında sahip olduğunuz hakları kaybetmenize neden olabilir. Bu nedenle kimlik bilgilerinizde değişiklik talebinde bulunmadan önce iyice düşünmelisiniz.

Kimlik Bilgilerinin Değiştirilmesi Talebi

Şiddet Uygulayana Ait Silahın Polise Teslim Edilmesi Talebi

Şiddet uygulayan veya uygulayacak olanlardan silahlarını polise teslim etmeleri istenebilir. Kişinin polis veya jandarma gibi görevi gereği silah taşıması zorunlu olsa dahi kişiden silahı teslim etmesini talep etmek mümkündür.

Geçici Velayet Ve Tedbir Nafakası İstemi

Şiddete maruz kalan veya şiddete maruz kalma riski taşıyan kişinin çocuğu varsa ve henüz boşanma davası açmamışsa, 6284 nolu kanun kapsamında çocuğun geçici velayeti için başvuruda bulunabilir. Evlilikte velayet anne ve baba tarafından paylaşılır. Ancak eşinden şiddet görenler geçici velayet için aile mahkemesine başvurabiliyor.

Önceden kararlaştırılan nafaka ödemelerinin olmaması durumunda, şiddet mağdurları kendileri ve çocukları için nafaka talebinde bulunabilirler. İlgili kişinin göçmen olması halinde, geçici tedbir konusunda Türk hukuku uygulanacağından bu kişi de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları gibi geçici nafaka ücretlerinden yararlanabilir.

Geçici Maddi Yardım Talebi

Şiddet mağdurları, şiddetten kaynaklanan ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 6284 sayılı Kanun kapsamında geçici mali yardıma başvurabilmektedir. Geçici mali yardım, 6284 sayılı Kanun kapsamında şiddet gerekçesiyle tanınan ayrı bir haktır ve diğer sosyal yardımlardan bağımsızdır.

6284 Sayılı Kanun Tedbirleri İçin Nasıl Başvuru Yapılır?

Şiddete uğrayan veya şiddete maruz kalma riski taşıyan kadınlar, çocuklar, aile bireyleri ve istenmeyen taciz mağdurları, 6284 Sayılı Kanun’un düzenlediği tedbirlerden yararlanmak için aile mahkemelerine başvurabilirler. Başvurunuzu adresine yapmanız gerekmektedir. Dilekçede maruz kalınan şiddet ve şiddeti durdurma isteği ayrıntılarıyla anlatılmalıdır.

Başvuru Yaparken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Eğer durum acil değilse öncelikle deneyimli ve işinin ehli bir avukata danışmak mantıklıdır. Avukat, mevcut durumu değerlendirerek, yanlış eylemlere veya ihmallere yol açmadan en doğru hukuki yol haritasının belirlenmesine ve sonuca varılmasına yardımcı olabilir. Tüm taleplerin yazılı olarak yapılması önemlidir.

Başvuruya sözlü olarak cevap verilmesi ve ardından yazılı cevap istenmesi de önerilmez. Polise başvururken başvurduğunuz her şeyin kayıt altına alındığından emin olmalısınız. Ayrıca imzalamadan önce raporun tamamını okumalısınız. Tutanaklarda söylenmeyen noktalar varsa bunların değiştirilmesi gerekir.

6284 Sayılı Kanun Kapsamında Verilen Karar İhlal Edilirse Ne Yapılmalıdır?

Şiddet mağdurunun talebi üzerine 6284 sayılı Kanun kapsamında verilen karara aykırılık halinde faile 3 günden 10 güne kadar hapis cezası verilebilecek. 6284 sayılı Kanun çerçevesinde alınan kararlara aykırılık iddiaları için mahkemeye veya savcılığa başvurulması gerekir.

6284 Sayılı Kanun Ve Yabancılara İlişkin Düzenlemeler

Yabancılar farklı hukuki sebeplerle ve farklı hukuki statülerde Türkiye’de kalabilirler. Türkiye’de yabancı uyruklu kişilere sunulan koruma seçenekleri, ilgili tarafların hukuki durumuna bağlıdır. Ancak 6284 Sayılı Kanun ve Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi (İstanbul Sözleşmesi) ile belirlenen haklardan tüm kadınlar yararlanabilir.

Sonuç

6284 sayılı kanun nedir, kadınları, çocukları, aileleri ve istenmeyen ısrarlı takip mağdurlarını koruyarak, şiddete maruz kalan veya şiddete maruz kalma riski taşıyan bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesini sağlamakta, alınması gereken önlemleri düzenlenir. Sizde bu alanda yetkin ve tecrübe sahibi olan sinaneroglu.av.tr ile irtibata geçerek konuyu daha detaylı öğrenip gerekli çalışmaları yapabilirsiniz.

Sık Sorulan Sorular

6284 Sayılı Kanun Erkekler Hakkında Da Uygulanır Mı?

Evet, tüm şiddet mağdurlarına uygulanır.

6284 Sayılı Kanun Ne İçin Çıkmıştır?

6284 sayılı Kanun sadece Türkiye için geçerli olmayıp, dünya genelinde kadına yönelik şiddetle mücadeleye yönelik önemli kavram ve mekanizmaları içeren bir kanundur ve Faillerin mağdurların evlerine, işyerlerine ve okullarına erişimini engelleyen koruma kararları gibi şiddetin etkili bir şekilde önlenmesine yönelik hükümler içerir.

6284 Kanun İçeriği Nedir?

Kanunun genel yapısı şiddet faillerinin önlenmesi, şiddetten etkilenen kadın ve çocukların korunması ve desteklenmesi, faillerin cezalandırılması ve şiddetin izlenmesi teorik temellerine dayanır.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu